Bionext en AoeL helpen ondernemers risico's in de biologische keten ..


[IMG]

Bionext en AoeL helpen ondernemers risico's in de biologische keten beter te beheersen

Ondernemers zijn volgens de Europese bio verordening 834/2007 verplicht om strategieen te ontwikkelen om de risico's rondom de productie en internationale handel van biologisch voedsel te minimaliseren.

Twee biologische ketenorganisaties, het Duitse Aoel en Nederlandse Bionext, pakken de handschoen op en gaan intensiever samenwerken om internationaal werkende ondernemers te ondersteunen bij die risicobeheersing in biologische ketens. Hiervoor is een `letter of Intent' getekend op 13 april
onder toeziend oog van minister Ploumen tijdens het werkbezoek van het koningspaar aan Beieren.

Waarborgen integriteit

In het bedrijfsleven en bij de overheid heerst er vaak de verkeerde veronderstelling dat een strenge controle op niet in biologische landbouw toegelaten stoffen voldoende is om de biologische kwaliteit van de geteelde en verwerkte producten veilig te stellen. "Het waarborgen van de integriteit
van biologisch voedsel is een complexe taak," zegt Alexander Beck, directeur van AoeL. "De samenwerking tussen bedrijven onderling en in verenigingsverband kan aanzienlijk bijdragen aan de oplossing voor deze opgave."

IT voor risicogericht toezicht

Bionext en AoeL willen de risico's bij de aanschaf van biologische grondstoffen verkleinen. "IT instrumenten voor risicogericht toezicht op leveranciers en grondstoffen en kennisuitwisseling in het bedrijfsleven gaan een belangrijke bijdrage leveren aan het zekerstellen van de integriteit van
die biologische grondstoffen," zegt directeur Bavo van den Idsert van Bionext.

Biotrust risk based management tool

Beide organisaties zullen de gezamenlijke 'Biotrust risk based management tool' verder ontwikkelen en versterken. Bovendien zullen ze uitwisseling van kennis en ervaring van op risico beperking gebaseerde managementsystemen verbeteren en een EU-breed netwerk voor leidende bedrijven in de
biologische industrie opzetten. Die intensieve samenwerking zal leiden tot de noodzakelijke implementatie van de wettelijke verplichting voor een risico-gericht aanpak door alle biologische handels- en merkbedrijven.

Op de foto v.l.n.r.: Alexander Beck (directeur AoeL), minister B. Merk, Staatsministerin fuer Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen, minister E. Ploumen van Buitenlandse Handel en Bavo van den Idsert (directeur Bionext).