Positieve Meerjaren Prognose Grondexploitaties Alkmaar - Gemeente Al..


14 APRIL 2016, ALKMAAR

Samenvatting

College deelt Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) met de raad. De resultaten van de MPG 2016 laten een rustig beeld zien en het college kan vanuit deze basis de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

College deelt Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) met de raad. De resultaten van de MPG 2016 laten een rustig beeld zien en het college kan vanuit deze basis de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. In 2015 is voor de eerste keer een Meerjaren Prognose Grondexploitaties opgesteld en
voorgelegd aan de gemeenteraad. De MPG geeft informatie over de actuele stand van zaken van alle kosten en opbrengsten van alle grond in een bouwplan. In de MPG wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de komende jaren en een inschatting gemaakt van de risico's.

Positieve prognose
Voor het MPG 2016 geldt dat er geen grote wijzigingen zijn in de resultaats- en risicoverwachtingen in vergelijking met de MPG 2015. Het verwachte resultaat van de lopende grondexploitaties wijzigt van EUR 3,4 miljoen voordelig (MPG 2015) naar EUR 4,6 miljoen voordelig (MPG 2016) op
eindwaarde.

Door de MPG voorafgaand aan de jaarrekening voor te leggen aan de raad, stelt het college de raad in de gelegenheid om eerst te beslissen over kaders en geactualiseerde grondexploitaties voordat zij beslist over het resultaat van de grondexploitaties in de jaarrekening.

De Meerjaren Prognose Grondexploitaties wordt op 28 april behandeld in de commissie Ruimte en op 12 mei in de Raad.

0 0

Contactpersonen

* Default avatar2

Perstelefoon:

(072) 548 95 55