Kent u verwarde personen? - gemeente Heerde


Ook in de gemeente Heerde hebben we, net als in de rest van de samenleving, te maken met verwarde personen.

Verwarde personen

De aandacht in de samenleving voor de opvang, zorg en ondersteuning voor verwarde personen neemt de laatste tijd snel toe. Organisaties als het Leger des Heils vragen aandacht voor de toename van verwarde personen.

Het kan gaan om een familielid, een buurman/-vrouw, een gezin of iemand anders uit uw omgeving, die een zwervend bestaan leidt, zichzelf verwaarloost, zich verkommerd in zijn woning, woonoverlast veroorzaakt of vreemd of verward gedrag laat zien. Van gemeenten wordt gevraagd om meer aandacht
te hebben voor deze specifieke doelgroep.

Kent u verwarde personen?

Ook in de gemeente Heerde hebben we te maken met verwarde personen. Maar er is nog veel onduidelijkheid over wanneer iemand verward is. Verward zijn is een toestand waarbij iemand zich niet meer goed kan orienteren. Ook de reactie op signalen van anderen en prikkels uit de omgeving is
verstoord, waardoor het voor iemand moeilijk wordt om alert te reageren.

Het gevolg hiervan is dat de persoon (deels) de controle over zichzelf en de situatie kwijtraakt. Verwardheid kan komen door een lichamelijk ziektebeeld of een stof, zoals alcohol. Verwardheid kan ook optreden bij bijvoorbeeld uitdroging, dementie en bij een psychische aandoening.

Afgeschrikt

Sommige mensen worden afgeschrikt door verwarde personen en anderen weten niet hoe ze met een verwarde persoon moeten omgaan. Ook zien we vaak dat iemand niet weet op welke manier ze deze personen kunnen helpen. Sommige verwarde personen willen niet geholpen worden of reageren vreemd. Toch
hebben deze mensen hulp nodig, maar vragen hier niet zelf om.

Vaak heeft iemand die in een zorgwekkende situatie verkeerd meerdere problemen, zoals: psychische problemen, een alcohol-, drugs- of medicijnverslaving, een verstandelijk handicap, een vervuilde leefomgeving, geen vast woonadres (dak- of thuisloos), maatschappelijke problemen (bijv. schulden).

Wat kunt u doen voor een verwarde persoon?

Dat hangt er vanaf wat voor gedrag een verwarde persoon vertoont. Sommige trekken zich terug of lopen verdwaald rond, andere kunnen verbaal of lichamelijke agressief worden. Ook zien we nog wel eens dat men zichzelf of zijn omgeving verwaarloosd.

Als er gevaar is voor eigen gezondheid of die van andere kunt u het beste contact opnemen met de politie. Zij zorgen er, in samenwerking met een lokale professional uit de gemeente Heerde voor om de desbetreffende persoon uit de gevaarlijke situatie te halen.

In alle andere situaties waar er geen sprake is van een gevaarlijke situatie maar wel van verward gedrag zoals bijvoorbeeld dwalen, verminderde hygiene, vreemd reageren en/of vergeetachtigheid kunt u contact opnemen met de preventieve GGZ-medewerker.

De preventieve GGZ-medewerker

U kunt deze medewerker ook benaderen als u niet weet wat u met de situatie aan moet. Vaak kan deze medewerker u tips geven hoe hier mee om te gaan. In andere situaties kan de preventie GGZ medewerker zelf gaan praten met de persoon die verward gedrag vertoond. In sommige gevallen kan er een
passende ondersteuning worden gezocht.

U kunt de preventieve GGZ-medewerker bereiken via de centrale toegang van de gemeente Heerde, telefoonnummer (0578) 699499. Vraagt u naar integrale gespreksvoerder, zij voeren de taak als preventieve GGZ-medewerker uit.

Samenwerking

De preventieve GGZ-medewerker werkt samen met veel andere professionals zoals huisartsen, maatschappelijk werk, de algemene voorziening regieondersteuning, de politie en de praktijkondersteuners. Zij waarborgen de privacy van de aanmelder en de verwarde persoon zelf. Alle informatie wordt
vertrouwelijk worden behandeld.