Week van de Brief van 18 tot en met 22 april


Iedere week sturen wij honderden brieven. Wij vinden het belangrijk dat iedereen onze brieven begrijpt. Daarom houden we van 18 tot en met 22 april de `Week van de Brief'. We onderzoeken dan of lezers onze brieven begrijpen.

Krijgt u een brief? Helpt u dan mee met het onderzoek?

Krijgt u in de week van 18 tot en met 22 april een brief van de gemeente? Dan zit daar een kort vragenkaartje bij. Deze kaart stuurt u gratis terug of u vult de antwoorden via internet in. De resultaten gebruiken wij om in het vervolg onze brieven nog duidelijker te maken. En u maakt met het
invullen ook nog eens kans op 1 van de 3 Winkelhart-bonnen van EUR25,-

De resultaten van eerder onderzoek

We hebben dit onderzoek ook al in oktober gedaan. De resultaten van dit onderzoek vindt u hieronder:

week van de brief