Breng vondsten naar het Museon tijdens Zandmotordag


Vondsten van de Zandmotor
Afbeelding: Vondsten van de ZandmotorLaat je vondsten van de Zandmotor determineren door deskundigen
zaterdag 16 april 2016 van 11.00 tot 16.00 uur

Langs de Delflandse kust, tussen Hoek van Holland en Kijkduin, is enkele jaren terug 21,5 miljoen kuub zand opgespoten om de kust te versterken: de Zandmotor. Met het opgespoten zand uit de Noordzee zijn resten van dieren uit de ijstijd meegekomen, met name uit het Weichselien,
(Pleistoceen), bekend als `de laatste ijstijd', 12.000 tot 100.000 jaar geleden.

Determineerdag met Haagse Geologische Vereniging
Inmiddels bestaat de Zandmotor 5 jaar, een goede gelegenheid voor de Haagse Geologische Vereniging en het Museon om nogmaals een determineerdag te organiseren. Iedereen kan die dag zijn vondsten in het Museon laten beoordelen. Er zijn specialisten in huis om de objecten op naam te brengen,
belangrijke/unieke vondsten worden in kaart gebracht.

Van mammoetkies tot kanonskogel
Er worden nog steeds veel fossielen gevonden en eerdere determineerdagen hebben een schat aan nieuwe gegevens opgeleverd. Het gaat niet alleen om grote stukken, sterker nog, kleinere fossielen zijn vaak zeker zo interessant, kortom: kiezen, kiesjes, botten, botjes, kaken, potscherven,
vuurstenen werktuigjes, fossiele schelpen, alles kan belangrijk zijn.
Er is een programma met korte voordrachten door Bert van der Valk, Dick Mol en Bram Langeveld. Het volledige programma staat op www.haagsegeologischevereniging.nl en op www.museon.nl.

Museon, museum voor cultuur en wetenschap
Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie en een interdisciplinaire benadering. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.

Voor informatie over de determineerdag kunt u zich wenden tot Vic Viveen (vviveen@museon.nl) of Jacqueline Waasdorp (jwaasdorp@museon.nl).