Unieke fontein zorgt voor meer vis in het water


Unieke fontein zorgt voor meer vis in het water

Gepubliceerd:
14 april 2016

Laatste wijziging:
14 april 2016

Wethouder Boudewijn Revis heeft op 14 april de allereerste beluchtingsfontein in Den Haag in gebruik genomen aan de Vlaskamp in Mariahoeve. "Het is de eerste in zijn soort. Deze fontein zorgt voor extra zuurstof waardoor de waterkwaliteit verbetert, de planten kunnen groeien en de vissen weer
kunnen zwemmen," aldus Revis.

Het aanzetten van de fontein aan de Vlaskamp is het sluitstuk van een aantal maatregelen van de gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland om de waterkwaliteit in Mariahoeve te verbeteren. Vanaf de vijver kan het zuurstofrijke water zich verder verspreiden over een groot deel van
de polder.

De waterkwaliteit in Mariahoeve was lange tijd een zorg. Samen met het Hoogheemraadschap van Delfland zijn er tal van maatregelen genomen om de kwaliteit van het water, nog schoner, veiliger, leuker en mooier te maken. Zo is de riolering steeds meer op orde gebracht. Zijn er natuurlijke oevers
aangelegd om planten en dieren te laten floreren. Is er vorig jaar begonnen met het verwijderen van verstikkende krooslagen. En zijn de verharde waterkanten vervangen door gras en planten waardoor het regenwater direct de bodem in kan en het riool niet nodeloos wordt belast. Zo is door
samenwerking van de gemeente, het Hoogheemraadschap van Delfland en met de mensen uit de wijk Mariahoeve zelf, de kwaliteit van het water verbeterd.

Tevens maakten wethouder Boudewijn Revis en Marcel Houtzager van het Hoogheemraadschap van Delfland gebruik om de Wateragenda 2016 - 2020 te ondertekenen. Deze agenda is een gezamenlijk uitvoeringsprogramma om de waterkwaliteit en de waterveiligheid te verbeteren, de aantrekkelijkheid van het
water te vergroten en het waterbewustzijn bij gebruikers te verhogen. Hierdoor moet het Haagse water nu en in de toekomst nog veiliger, schoner en leuker worden.