Uitschrijving uit de basisregistratie personen


donderdag 14 april 2016

Als u verhuist moet u dit melden bij de gemeente waar u gaat wonen, u wordt dan ingeschreven op het nieuwe adres. Als u geen wijziging doorgeeft kan er door de gemeente een onderzoek ingesteld worden. Er wordt dan onder andere een aangetekende brief naar u verzonden.

Als u daarna alsnog verzuimt om de nieuwe gegevens door te geven, dan kan de gemeente u uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort. De gemeente probeert u
nu ook via deze weg te wijzen op het feit dat u een wijziging moet doorgeven.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om ingevolge art. 2.22 lid 1 Wet BRP onderstaande persoon uit te schrijven:

* B.S. Schill, geboren 15-12-1983, m.i.v. 23-03-2016
* M.E. Hekhuis, geboren 04-07-1973, m.i.v. 24-03-2016
* M.R. Hanadi, geboren 10-03-1957, m.i.v. 24-03-2016
* S. Hoobous, geboren 20-03-1959, m.i.v. 24-03-2016
* A.A. Hanadi, geboren 01-01-1995, m.i.v. 24-03-2016
* S. Hanadi, geboren 01-06-2000, m.i.v. 24-03-2016
* H. Hanadi, geboren 09-01-1997, m.i.v. 24-03-2016
* M.S. Hanadi, geboren 30-11-1985, m.i.v. 24-03-2016
* Z. Hanadi, geboren 11-03-1987, m.i.v. 24-03-2016
* N. van der Weide, geboren 25-04-1984, m.i.v. 29-03-2016
* M.H.G. Kuik, geboren 23-05-1980, m.i.v. 29-03-2016.

De genoemde persoon heeft vier weken de tijd om een adreswijziging door te geven. Wanneer dit niet gebeurt , wordt deze uitgeschreven op de datum die staat vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksservice, telefoon. 14 0524.