10.000ste identiteitsbewijs niet-ingezetenen door gemeente verstrekt


10.000ste identiteitsbewijs niet-ingezetenen door gemeente verstrekt

14 april 2016

10.000ste identiteitsbewijs niet-ingezetenen door gemeente verstrekt

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen sinds mei 2014 hiervoor in Bergeijk terecht. Vooral vanuit Belgie wordt hier veel gebruik van gemaakt. Dinsdag 12 april werd het 10.000ste identiteitsbewijs aan niet-ingezetenen aangevraagd.Al direct na de start in mei bleek locatie Bergeijk, grenzend aan het Belgische Lommel, een schot in de roos. Nederlanders in het buitenland, maar in de praktijk voor Bergeijk dus veelal `Nederbelgen' (95%), kunnen in Bergeijk terecht voor vernieuwing van paspoort of identiteitskaart.In het eerste jaar (mei t/m december) werden 2.708 documenten aan niet-ingezetenen verstrekt, in 2015 waren dat er 5.559. Daarmee staat Bergeijk op de vierde plek in de top 10 van gemeenten die door het ministerie van Binnenlandse Zaken is aangewezen om deze diensten te verstrekken. Koplopers
zijn Haarlemmermeer (Schiphol), Maastricht (Belgische grens) en Enschede (Duitse grens). Aan het binnenlandloket, dus aan inwoners, worden jaarlijks 3.500 producten verstrekt.