Lek rioolwaterleiding Ulft


Gepubliceerd op 14 april 2016

Bij de stapsteen langs de Oude IJssel aan de Ulftsestraat in Ulft is een lek in een rioolwatertransportleiding ontdekt. Door het lek is een beperkte hoeveelheid onverdund rioolwater in de stapsteen terecht gekomen. We onderzoeken momenteel de oorzaak en treffen maatregelen om verdere
vervuiling te voorkomen. Zodra de oorzaak bekend is starten we zo snel mogelijk met het repareren van het lek.

De rioolwaterleiding is een zogenaamde transportleiding. Deze vervoert het rioolwater van onder andere de kernen Terborg en Gaanderen naar de rioolwaterzuivering in Etten. De op de leiding aangesloten kernen ondervinden geen hinder van de lekkage.