Akkoord van Westerlee


Akkoord van Westerlee

14 april 2016
Contourenschets vastgesteld voor Werk- en Ontwikkelbedrijf Oost-Groningen

De colleges van de gemeenten Bellingwedde, Borger-Odoorn, Menterwolde, Pekela, Stadskanaal, Oldambt, Veendam en Vlagtwedde hebben op dinsdag 12 april de Contourenschets voor een nieuw Werk- en Ontwikkelbedrijf in Oost-Groningen vastgesteld. Hiermee dragen de deelnemende gemeenten aan het
Akkoord van Westerlee bij aan het verbeteren van de arbeidsmarktmarktpositie van werkzoekenden met en zonder arbeidsbeperking. Ook wordt het creeren van nieuwe banen er mee gestimuleerd.

In het Akkoord van Westerlee hebben de gemeenten afgesproken de arbeids- en maatschappelijke participatie van inwoners te vergroten. De kosten van de sociale werkvoorziening worden structureel verlaagd. De beide SW-bedrijven Synergon en Wedeka worden omgebouwd tot een Werkbedrijf. Verder
worden meer banen gegenereerd door optimaal gebruik te maken van de instrumenten binnen de participatiewet.

Ook wordt meer uitstroom gerealiseerd naar structurele banen, onder meer door de werkwijze van de vijf Trainings- en Diagnosecentra (TDC's) door te ontwikkelen. Als belangrijke sleutels voor het bereiken van succes worden de bestaande korte lijnen met werkgevers en de diverse lokale en
regionale netwerken versterkt, net als de huidige wijze van samenwerking tussen de Oost- Groninger gemeenten.

De financiele, juridische en organisatorische consequenties van het voorgestelde Werk- en Ontwikkelbedrijf worden in de komende periode in een businesscase verder uitgewerkt. Deze richt zich op de afbouw van de twee SW-bedrijven en de samenvoeging en herstructurering tot een Werkbedrijf, op de
uitwerking van de verdergaande samenwerking van de TDC's in een Ontwikkelbedrijf en op de verbinding van het Werk- en Ontwikkelbedrijf met het bedrijfsleven.

Tags:
persbericht