Ondertekening Green deals tijdens Innovation Expo


Publicatiedatum : 12 april 2016

De Fabcity Campus, een plek waar studenten en bedrijven werken aan duurzame oplossingen voor de stad van de toekomst, is op 11 april geopend door minister Bussemaker en burgemeester Van der Laan. Deze tijdelijke campus op het Java-eiland in Amsterdam is de komende 3 maanden gratis te
bezoeken. Ook het waterschap en Waternet zijn aanwezig met innovatieve oplossingen voor een circulaire stad.

De circulaire economie is een hot topic in Amsterdam. Op Fabcity worden onze initiatieven om grondstoffen als biogas, fosfaat en warmte uit afvalwater te halen en te hergebruiken gepresenteerd in een mobiele stand. Ook Rainproof is aanwezig op de campus. We laten oplossingen en ontwikkelingen
zien en vragen Amsterdammers hun steentje bij te dragen aan een duurzame stad.

Wat is Fabcity?

Deze tijdelijke campus staat vanaf 11 april tot en met 26 juni 2016 op de Kop van Java-eiland in het oostelijk havengebied van Amsterdam. Op het terrein staan zo'n vijftig innovatieve paviljoens, met installaties en prototypes. Studenten, professionals en creatieven laten hier hun visie zien
op een duurzame toekomst van het stedelijk gebied. Naast het werken, creeren en onderzoeken, ontvangen de deelnemers bezoekers van overheid en bedrijfsleven om hun oplossingen voor stedelijke vraagstukken te presenteren. Fabcity is onderdeel van Europe by People, the Future of Everyday Living
wat wordt georganiseerd in het kader van het EU voorzitterschap.

IMG 1298

IMG 1266