Gemeente onderzoekt klantervaringen Wmo


Datum: 14 april 2016

600 inwoners ontvangen vragenlijst

Mensen met (lichamelijke) beperkingen ontvangen ondersteuning vanuit de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld een scootmobiel zijn of hulp in de huishouding. De gemeente biedt deze hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo ) en onderzoekt jaarlijks of mensen tevreden zijn over deze
ondersteuning.

In april ontvangen 600 inwoners van Bunnik een vragenlijst per post. Dat zijn mensen die de afgelopen jaren een beroep hebben gedaan op de Wmo . Het onderzoek vindt plaats door middel van een schriftelijke vragenlijst waarin vragen worden gesteld over verschillende aspecten van de
ondersteuning. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wmo -klanttevredenheidsonderzoek.nl, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Naar verwachting zullen tegen de zomer de uitkomsten van het onderzoek bekend worden gemaakt.

De gemeente hoopt dat de mensen die een vragenlijst ontvangen, de tijd nemen deze in te vullen en in te sturen. De mening van clienten is nodig om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften.