Eerste resultaat Actieplan Sociale Woningbouw


Datum: 14 april 2016

Zes huurwoningen in plan Weerdenburg in Werkhoven

In 2017 is men voornemens in Werkhoven met de bouw te beginnen van zes sociale huurwoningen binnen het plan Weerdenburg. In dat plan wordt de verplichting om sociale woningbouw te realiseren niet afgekocht. Dat vloeit voort uit de overeenkomst die de familie Van Echtelt en de gemeente Bunnik
gisteren hebben afgesloten. Deze overeenkomst is het eerste resultaat van het Actieplan Sociale Woningbouw.

De overeenkomst is een aanvulling op een reeds bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen de familie Van Echtelt en de gemeente Bunnik. Tot dusver was nog onduidelijk of er sociale woningbouw gerealiseerd zou worden in het plan Weerdenburg of dat die verplichting afgekocht zou worden.

Het college heeft in zijn recente Actieplan Sociale Woningbouw aangegeven nadrukkelijk meer in te zetten op sociale woningbouw en bij nieuwe projecten vast te houden aan de verplichting van dertig procent sociale woningbouw. In de aanvullende samenwerkingsovereenkomst met de familie van
Echtelt heeft het college dit voornemen voor het eerst in de praktijk gebracht.

Wethouder Rob Zakee van volkshuisvesting is blij met de aanvullende overeenkomst. "Onder andere door de economische crisis is de norm van 30 procent sociale woningbouw de afgelopen jaren geregeld losgelaten. Daardoor hebben wij nu een flinke achterstand bij sociale woningbouw. Die willen we
inlopen, hebben we in het Actieplan Sociale Woningbouw aangegeven. Ik ben heel blij dat we in goed overleg met de familie Van Echtelt, concreet uitvoering aan het Actieplan geven. Met als resultaat een goed plan voor Werkhoven."