Competentiekaart voor vluchtelingen


14 april 2016
[IMG]

Het arbeidsmarktinstituut ReflecT en de gemeente Tilburg zijn samen met COA een proef gestart met een digitale kaart voor vluchtelingen, met daarop hun Curriculum Vitae.

De Tilburgse competentiekaart wordt tot en met juni getest met zo'n 400 vluchtelingen zonder verblijfsstatus op de opvanglocatie in Tilburg. Op de kaart komt een beschrijving van alle opleidingen, werkervaringen, persoonlijke competenties en talenten waarover de nieuwe inwoners van de stad en
regio beschikken. Dit competentieoverzicht is gedetailleerder dan een gebruikelijk CV en geeft potentiele werkgevers meer inzicht in wat iemand kan en weet. Dat maakt matching met vacatures eenvoudiger. De kaart kan bovendien ingezet worden bij de orientatie op vrijwilligerswerk en het
doorleiden naar opleidingen. Bij de ontwikkeling van de kaart is rekening gehouden met bruikbaarheid voor zowel laag- als hoger geschoolde vluchtelingen.

Wethouder Erik de Ridder van Economie en Arbeidsmarkt verwacht dat vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen met de Tilburgse competentiekaart sneller een kans krijgen op de arbeidsmarkt, dat het ze helpt bij de orientatie op vrijwilligerswerk en dat het een opstap naar een passende
opleiding biedt. Hij zegt: "Het ontbreekt aan inzicht in de kennis en kunde van deze mensen. En omdat ook de menskracht vaak ontbreekt om dit te achterhalen, is het voor werkgevers lastig om in te schatten of de kwaliteiten van de vluchteling passen bij hun vacature. De Tilburgse
competentiekaart kan hierbij helpen."

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt: "De Tilburgse competentiekaart is een instrument dat op handzame en wetenschappelijk verantwoorde wijze in kaart brengt welke competenties vluchtelingen in huis hebben: dus wat zij kunnen en waar hun affiniteit ligt. De bedoeling is dat de kaart
vluchtelingen helpt bij hun verdere stap naar (vrijwilligers)werk en een (vervolg)opleiding en daarmee bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. Ik zie de competentiekaart als een mooie vorm van sociale innovatie en kennisvalorisatie, waarbij ook de universiteit een rol speelt in een
groot en dringend maatschappelijk vraagstuk."

Werken in Nederland

De Tilburgse competentiekaart wordt voor het eerst ingezet op 14 april tijdens de themadag 'Werken in Nederland' die wordt georganiseerd door TIAS School for Business and Society en Tilburg University. Insteek van de dag is om vluchtelingen uit de regio een realistisch beeld te geven van de
Nederlandse arbeidsmarkt en de economische situatie in Brabant in het bijzonder. Deelnemers krijgen bovendien hulp hoe zij zich kunnen presenteren.

Bekijk via YouTube een filmpje waarin uitleg wordt gegeven over de competentiekaart.