Nieuw rapport: 'Wakers van de wetenschap' over wetenschapsjournalist..


11 april 2016

De wetenschapsjournalistiek is de belangrijkste boodschapper van de resultaten en inzichten van wetenschappelijk onderzoek. Zij speelt daarom ook een belangrijke rol in de oordeelsvorming over wetenschap. Dat was aanleiding voor het Rathenau Instituut om onderzoek te doen naar de stand van
zaken in de wetenschapsjournalistiek. We zien journalisten als partners zien in onze taak het debat vorm te geven over wetenschap, technologie en samenleving.

Inhoud rapport

Deze verkenning is gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met onderzoekers, stakeholders en wetenschapsjournalisten. De meerderheid van de wetenschapsjournalisten zijn positief over de toekomst. Het maatschappelijk en economisch belang van wetenschap wordt volgens hen breed erkend. De
journalisten zien ook dat wetenschappers meer geinteresseerd zijn in journalistiek.

Functies van wetenschapsjournalistiek

Het rapport onderscheidt drie functies van de wetenschapsjournalistiek:

* Het informeren van het publiek
* Het voeden van het maatschappelijk debat met juiste en relevante informatie
* Een kritische rol ten opzichte van de wetenschap

De eerste twee vormen komen vaak terug in de media: van blog tot damesblad. De kritische rol troffen we veel minder aan in de wetenschapsjournalistiek.

Contact

Iris Korthagen

Meer informatie

Rathenau Instituut

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte van nieuws en activiteiten van de KNAW en meld u aan voor onze agendaladder of volg ons via Twitter of Facebook.

Deel dit artikel Facebook Twitter LinkedIn