Slootkanten in Esch bespoten


14 april 2016

Tijdens een controle van het waterschap bleek dat de slootkanten langs een perceel grasland in Esch bespoten waren met een onkruidbestrijdingsmiddel. Over ongeveer 255 meter was een verkleuring van de begroeiing te zien. De schuine kanten van sloten mogen niet bespoten worden. Ook moet een
strook van 25 cm vanaf de insteek aangehouden worden. Omdat bestrijdingsmiddelen de waterkwaliteit ernstig aantasten, treedt het waterschap streng op.
Uit het gesprek met de gebruiker van het perceel bleek dat de bespuiting was uitbesteed. Tegen dit bedrijf wordt een boeterapport opgemaakt (zie ook www.dommel.nl/handhaving). De gebruiker van het perceel kan daarnaast ook gekort worden op de subsidie vanuit het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid.