Presentatie uitkomst Economisch Werkatelier Raalte in Economisch cafe


>Presentatie uitkomst Economisch Werkatelier Raalte in Economisch cafe
14 april 2016
Op 6 en 7 april hebben ruim 65 ondernemers, beleidsmakers en andere vertegenwoordigers vanuit de Raalter politiek, het verenigingsleven en het onderwijs enthousiast deelgenomen aan het Economisch Werkatelier. In twee dagen zijn concrete acties beschreven. Acties en uitkomsten die de deelnemers
op woensdag 20 april willen delen in het Economisch Cafe. Vanaf 19.30 uur zijn belangstellenden van harte welkom bij de Leeren Lampe om kennis te nemen van de actiepunten en mee te praten over de toekomst van de Raalter economie.

Tijdens de tweedaagse werkconferentie zijn speerpunten geformuleerd die houvast bieden aan beleidsmakers, ondernemers en anderen in onze gemeente als het gaat om de lokale economie en de positie in de regio. Vanuit de eigen positie en op persoonlijke titel hebben de deelnemers een
toekomstvisie met gezamenlijke doelen neergezet. Er zijn antwoorden geformuleerd op vragen als: `Wat zijn de unieke en onderscheidende kwaliteiten van onze gemeente, wat zijn de kansen waarop Raalte kan inspelen, hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat de werkgelegenheid in de gemeente
stijgt en wat betekent dat voor de bestaande infrastructuur, bedrijfsterreinen en het vestigingsklimaat?'.

Economisch cafe

Deze antwoorden en resultaten worden op woensdag 20 april aanstaande aan het brede publiek gepresenteerd. Iedereen in de gemeente Raalte met interesse in de lokale economie is van harte welkom. Vanaf 19.30 uur start hiervoor in de Leeren Lampe in Raalte het Economisch cafe. Wie wil kan op dat
moment aanhaken bij gestarte initiatieven. Of zelf nieuwe ideeen toevoegen die bijdragen aan een economisch krachtig Raalte.

Interesse

De interesse voor deelname aan het Economisch Werkatelier was groot. Het maximum aantal plaatsen was in korte tijd vergeven evenals enkele `wildcards' die op het laatste moment nog ter beschikking werden gesteld. Een voorbereidingsgroep met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, MKB regio
Zwolle, de provinciale SER en de gemeente zorgde voor de organisatie van de werkconferentie en het persoonlijk uitnodigen van de deelnemers.

Op de werkconferentie is een sfeerfilmpje gemaakt met korte interviews met de deelnemers.

Delen

* Facebook logo
* Google+ logo
* LinkedIn logo
* Twitter logo

Nieuws

Onderhoudswerkzaamheden

14-04-2016 -- Op 15 april 2016 van 15:00 uur tot 17:00 uur vindt er onderhoud plaats aan ons computersysteem.

Presentatie uitkomst Economisch Werkatelier Raalte in Economisch cafe

14-04-2016 -- Op 6 en 7 april hebben ruim 65 ondernemers, beleidsmakers en andere vertegenwoordigers vanuit de Raalter politiek, het...

Veiligheid creeren we samen!

12-04-2016 -- Net als in 2014 hebben we in 2015 goed gescoord als het gaat om de veiligheid in onze gemeente. Met de nadruk op `we',...
Meer nieuws

Agenda

Uitnodiging uitkomst economisch werkatelier

20apr

Raadsvergadering

21apr
Volledige agenda