Europees Parlement gaat akkoord met Europese privacyverordening


14 apr 2016

Vandaag heeft het Europees Parlement de Europese privacyverordening goedgekeurd. Europese landen krijgen nu 2 jaar de tijd om de verordening te implementeren in hun wetgeving. De bepalingen uit de verordening zullen rechtstreekse werking hebben in elke Europese lidstaat.

Over de privacyverordening is de afgelopen jaren intensief onderhandeld op Europees niveau. De verordening heeft tot doel het harmoniseren van de privacywetgeving van de verschillende Europese lidstaten, het versterken van de individuele rechten van burgers ten aanzien van hun persoonsgegevens
en het verbeteren van handhaving van de regels op het gebied van gegevensbescherming in Europa. De verordening omvat onder andere een meldplicht voor datalekken en een boetebevoegdheid oplopend tot vier procent van de wereldwijde jaaromzet. Andere elementen zijn het recht op dataportabiliteit
en nieuwe regels met betrekking tot profiling.

De privacyverordening vervangt de Europese Richtlijn voor gegevensbescherming uit 1995, waarop onze Nederlandse privacywetgeving (de Wet bescherming persoonsgegevens) is gebaseerd. De verwachting is dat de Wet bescherming persoonsgegevens door inwerkingtreding van de privacyverordening op een
aantal punten zal worden aangepast en aangevuld.

Nederland ICT organiseert op 10 mei 2016 een workshop met als titel `Privacy, datalekken en de nieuwe privacyverordening'. Tijdens deze workshop zal aandacht worden besteed aan de Europese privacyverordening en krijg je uitgebreid de mogelijkheid vragen te stellen aan de sprekers. Heb je
interesse in deze workshop? Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Trefwoorden bij dit artikel

Privacy