Foto ondertekening contract HEINEKEN - Aa en Maas klein.jpg


14 april 2016 HEINEKEN Nederland Supply directeur Willem de Jonge en waterschap Aa en Maas-bestuurslid Peter van Dijk, tekenden vandaag het contract voor de levering van biogas door Aa en Maas aan de HEINEKEN Brouwerij in 's-Hertogenbosch. Het contract gaat in op 1 januari 2017. Het eerste
jaar wordt 3 miljoen m3 aan biogas geleverd, geproduceerd in de waterzuivering 's-Hertogenbosch. Daarna gaat de brouwerij jaarlijks zo'n 4,7 miljoen m3 biogas afnemen. Hiermee wordt een groot deel van het huidige aardgasverbruik verduurzaamd.
Foto ondertekening contract HEINEKEN - Aa en Maas klein.jpg Op de foto v.l.n.r.: Willem de Jonge (HEINEKEN) en Peter van Dijk (Aa en Maas).

Dit betekent voor zowel de stad 's-Hertogenbosch als voor HEINEKEN een flinke stap voorwaarts in het realiseren van haar doelstelling richting een klimaatneutrale stad en -brouwerij. Voor het waterschap betekent de grootschalige productie van biogas bovendien, dat de waterzuivering
's-Hertogenbosch volledig energieneutraal wordt. Het contract werd symbolisch ondertekend in het Ketelhuis van de brouwerij aan de Rietveldenweg, waar het biogas zal binnenkomen via een 2,2 kilometer lange leiding vanaf de zuivering op Treurenburg. In de brouwerij wordt het gebruikt voor de
opwekking van stoom ten behoeve van het productieproces.