14-04-2016 Boost voor Rotterdamse rivieren > meer


Boost voor Rotterdamse rivieren

Nieuwe Maas, Rotte en Schie volop in ontwikkeling

Datum publicatie: 14-04-2016 17:07

Hardlopen, beetje vissen, struinen door het groen, terrasje pikken of liggen in het gras: de Rotterdamse rivieren worden nog aantrekkelijker, natuurlijker en levendiger met alle activiteiten die de gemeente start met het programma Rivieroevers. Samen met allerlei partners in de stad gaat
Gemeente Rotterdam actief aan de slag om de Nieuwe Maas, de Rotte en de Schie een boost te geven.

Water in de stad
Met een aantrekkelijke openbare ruimte wordt het langs de rivieren alsmaar mooier en ontstaat meer groen aan, in en onder het water. Nieuwe fiets-, wandel- en hardlooproutes, zoals het Nieuwe Maasparcours, laten je de rivieren ontdekken. En door het stimuleren van leuke en bijzondere
initiatieven krijgt Rotterdam steeds meer activiteiten langs en op de rivieren. Wethouder Joost Eerdmans (o.a. Buitenruimte) maakt zich sterk voor deze ontwikkelingen: `In ons coalitieakkoord hebben we ons voorgenomen de rivieroevers sterk te verlevendigen. Samen met partners, de Rotterdammer
en ondernemers gaan we zorgen dat de rivieren veel meer gaan bieden. Rivieroevers horen ook bij onze stad. Als bewoners wil je vanaf de kade kunnen genieten van het water in de stad met de kinderen. In de binnenstad gaan we daarom ook de kades van de Rotte bij het Grote Kerkplein groen maken
en laten aansluiten op de Delftse Vaart. Bijzonder mooi voorbeeld is ook het getijdenpark in de Maashaven."

Samenwerking
In de afgelopen periode is niet alleen hard gewerkt aan het uitwerken van het programma; ondertussen hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. Niet alleen door bewoners en ondernemers, maar ook door partijen als het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, de waterschappen, Wereld Natuur
Fonds, Provincie Zuid-Holland, Groenservice Zuid-Holland, Stichting Plezierrivier de Rotte en het Nationale Deltaprogramma. En juist aan het ondersteunen en verbinden van al deze initiatieven wil het programma bijdragen. Carol Hol van de Stichting Plezierrivier De Rotte: "De Rotte en omgeving
heeft enorm veel kwaliteit en potentie. Via het platform 'Rotte cafe' brengen we ondernemende gebruikers met elkaar in contact en zoeken we met hen naar kansen en mogelijkheden om nog meer beweging in de Rotte te krijgen. Het programma van de gemeente is voor ons een belangrijke stimulans om
door te pakken." Willem de Klerk van BlueCity010: "De herinrichting van de buitenruimte rondom het oude Tropicanagebouw aan de Nieuwe Maas sluit goed aan bij onze ambities op het gebied van innovatie en duurzaam. Met het nieuw ontwikkelde Nieuwe Maasparcours voor de deur worden we nog meer
onderdeel van een lang lint aan nieuwe ontwikkelingen aan de rivier. Wij werken graag mee aan een verdere uitwerking van de ambities."

Bijlage: programma Rivieroevers Rotterdam