Waterkwaliteit verbeteren door juist gebruik bestrijdingsmiddelen bo..


14 april 2016 Een goed teeltresultaat en een betere waterkwaliteit. Dat is het doel van het project boomteelt van Waterschap De Dommel. Het teeltseizoen is nu in volle gang. Velden worden bespoten met bestrijdingsmiddelen. Aan de randen, bij de slootkanten, gaat dit vaak mis. Met als gevolg
dat er te hoge concentraties aan bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen. Dit is slecht voor de flora en fauna bij en in de sloten. Waterschap De Dommel gaat daarom de komende maanden actief de dialoog aan met boomkwekers om dit te verbeteren.

Handhavers van Waterschap De Dommel bezochten de afgelopen weken al de meeste boomkwekers in het gebied om uitleg te geven over het project. Daarbij reikten zij de `toolboxen emissiebeperking' uit. Het komende jaar worden in het concentratiegebied Haaren - Oirschot (zie kaart hieronder) naast
extra reguliere controles ook extra weekend- en avondcontroles uitgevoerd.

Projectgebied boomteeltMonitoring waterkwaliteit

Bij vier meetpunten in het gebied nemen we een aantal keer per jaar monsters van de Raamse Loop, Essche Stroom, Koevertscheloop en de Beerze. Deze monsters worden onderzocht op een breed scala aan gewasbeschermingsmiddelen. Uit de analyseresultaten van bemonsteringsrondes voor aanvang van het
project blijft dat er te veel stoffen - bijvoorbeeld de in de sector bekende stoffen imidacloprid, thiacloprid, metazachloor en linuron - boven de norm zijn aangetoond.

Vervolg

Het `project Boomteelt' is een vervolg op het succesvolle project `gewasbeschermingsmiddelen in het Beerze- en Reuselgebied'. Dankzij voorlichting en extra veldcontroles van handhavers van Waterschap De Dommel lag het naleefgedrag in 2015 daar op 94,4%. Voor Waterschap De Dommel is het nu de
uitdaging om het naleefpercentage ook in de boomteelt de komende jaren te verhogen. Dit zorgt voor schoon oppervlaktewater en helpt de sector een effectief middelenpakket te behouden. De ambitie is dat gewasbeschermingsmiddelen niet meer normoverschrijdend in het slootwater worden
aangetroffen.

Meer informatie

Boomkwekers met vragen of twijfel over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen altijd contact opnemen met het waterschap via het nummer (0411) 618 618.