Collegebesluit Gerba Windsor


Begin deze week adviseerden het Monumentenhuis Brabant en de monumentencommissie van de gemeente Dongen het college over de oude schoenfabriek Gerba Windsor. Het advies luidde om het pand aan de Hoge Ham 123 niet als gemeentelijk monument aan te wijzen. Het college heeft dit advies
overgenomen. De waarderapportage van het Monumentenhuis en het advies van de monumentencommissie zijn openbaar en kunt u hieronder downloaden:

* Raadsinformatiebrief 16: Hoge Ham 123 Dongen (Gerba Windsor) (pdf)
* Bijlage raadsinformatiebrief 16: Advies monumentencommissie Hoge Ham 123 (pdf)
* Bijlage raadsinformatiebrief 16: Waarderapportage Hoge Ham 123 door Monumentenhuis (pdf)