Purmerend en Wormerland spreken niet over het bebouwen van de Wijde ..


Lees voor
14 april 2016

Gezamenlijk persbericht van gemeenten Purmerend en Wormerland

Purmerend en Wormerland troffen elkaar eerder deze week voor een informeel en open overleg. Elk jaar treffen de colleges van de beiden gemeenten elkaar op die manier. De berichtgeving in het Noord Hollands Dagblad hierover heeft beide gemeenten onaangenaam getroffen en doet geen recht aan de
gesprekken.

De berichtgeving is heel ongelukkig geformuleerd. Het suggereert dat er over woningbouwaantallen of specifieke plekken wordt gesproken. Daarvan is geen sprake.
Voor Wormerland staat het groen houden van de Wijde Wormer buiten kijf. Dit staat in de structuurvisie van de gemeente.

Er kwamen veel onderwerpen ter tafel, waaronder de grote regionale woningbouwopgave, die voor alle gemeenten in de metropoolregio op dit moment een belangrijk gegeven is. Purmerend kampt zelf met een groot woningtekort. Purmerend onderzoekt de manier waarop aan die vraag kan worden voldaan.