14-04-2016 Commissiebericht > meer


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte

Datum: woensdag 20 april 2016
Aanvangstijd: ca. 10.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

* Stadion(park)ontwikkelingen/Feyenoord City
* Bestemmingsplan Schieveen woningen Oude Bovendijk
* Integraal handhaving Programma 2016
* Woonboten Spaanse Polder
* Toepassen van de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen cooerdinatieregeling op het project Skaeve Huse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 20 april 2016
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

* Excellente leerlingen
* Intrekken Verordening Rotterdams Onderwijs Forum 2012
* Vaststellen procedure Lokaal Onderwijs Beleid Rotterdam
* Voortgangrapportage onderwijs gerelateerde thema's in Nationaal Programma Rotterdam Zuid
* Voorlopige resultaten voortijdig schoolverlaten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum: woensdag 20 april 2016
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

* Zienswijze Begroting Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2017 en Meerjarenperspectief 2018-2020
* Zienswijze Vervoerplannen MRDH 2017
aan de orde komt ook afdoening motie-Peksert 'RET opgeladen onderweg'
* `Vertaling' Klimaatakkoord Parijs: gevolgen voor Rotterdam
aan de orde komt ook afdoening moties Velter 'Voortgang energieprestaties corporaties' en 'Inzet op energiebesparing'

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financien
Datum: donderdag 21 april 2016
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

* Zienswijze Begroting Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 2017
* Aandelenoverdracht RET wegens inbesteding railconcessie
zienswijze en wensen en bedenkingen
* Omissieregeling 2016
* Consultatie concept-classificatiemodel governance

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda's van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Home

* Deze maand
* Vorige maand
* Zoeken
* Aanmelden