In hoger beroep 6 jaar cel en tbs geeist voor doden vriendin in Heng..


14 april 2016 - Ressortsparket

De advocaat-generaal (OM) heeft in hoger beroep zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwang geeist tegen een inmiddels 30-jarige man wegens doodslag op zijn 27-jarige vriendin op 23 januari 2014 in Hengelo.

Het stoffelijk overschot van het slachtoffer werd op 23 januari 2014 in de woning van verdachte in Hengelo aan getroffen. De verdachte had de politie gebeld en gezegd dat hij ruzie had gehad met zijn vriendin, dat zij koud aanvoelde en niet meer aanspreekbaar was. Overigens wachtte verdachte
uren, terwijl hij op internet zocht naar gegevens omtrent het overlijden van personen, met het bellen van hulpdiensten.

Uit onderzoek blijkt dat de vrouw veel bloeduitstortingen had, zowel inwendig als uitwendig; ook werd vastgesteld dat zij cocaine, cannabis en alcohol had gebruikt. Deskundigen konden de doodsoorzaak niet eenduidig vaststellen. De dood kan zijn ingetreden door het cocainegebruik, verstikking,
dan wel een combinatie van deze beide factoren. Volgens de deskundigen zorgt het gebruik van cocaine voor een stijging van de bloeddruk en een versnelling van de hartslag, waardoor de zuurstofbehoefte toeneemt. Als er dan geweld wordt toegepast, draagt dit bij aan het overlijden, aldus de
deskundigen.

De verdachte heeft bekend een variatie aan geweldshandelingen op de vrouw te hebben toegepast, maar kenschetst dit als ,,rollebollen''. De aangetroffen verwondingen passen volgens het OM niet bij deze uitleg van de verdachte.

Het slachtoffer stierf in een orgie van drugs, alcohol en geweld door toedoen van haar levensgezel, de verdachte, aldus de advocaat-generaal. De vrouw was ,,spontaan, behulpzaam, lief en soms naief. Zij zag altijd het goede van mensen, ook bij de verdachte. Haar karakter maakte dat dat zij
heel moeilijk los kon komen van mensen als verdachte, die binnen de relatie ook verschillende gezichten toonde: lief, aardig, charmant, maar ook verslaafd, gestoord en vaak zeer gewelddadig. Deze relatie is haar uiteindelijk fataal geworden.''

Verdachte en slachtoffer dronken op de fatale avond een liter whisky en snoven meermalen cocaine. De verdachte wist uit ervaring dat hij niet goed reageerde op de combinatie drugs en alcohol - al eerder had dit geleid tot zeer gewelddadig gedrag. Hij kon gemakkelijk boos worden op zijn
vriendin en schuwde het gebruik van geweld niet. De soms gewelddadige ruzies tussen hem en zijn vriendin geschiedden altijd onder invloed van drank en drugs. Door drugs en alcohol te blijven gebruiken heeft de man zich in een situatie gebracht waarin het verschrikkelijk verkeerd moest aflopen,
oordeelt de advocaat-generaal. De verdachte was jaloers, waardoor er vaker ruzies tussen hem en zijn vriendin ontstonden.

De rechtbank verklaarde onder meer doodslag bewezen en veroordeelde de man tot acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwang. De verdachte ging tegen dit vonnis in hoger beroep.

In deze zaak zijn door de verschillende gedragsdeskundigen aan verdachte (verslaafd en behept met een persoonlijkheidsstoornis) verschillende gradaties van toerekenbaar gegeven; licht verminderd, verminderd en sterk verminderd. De deskundigen zijn het niet met elkaar eens in hun adviezen. De
rechtbank ging uit van `verminderd' tot `licht verminderd'. De advocaat-generaal vindt, alles overziende en mede op basis van de verklaringen van de gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum vandaag op zitting, dat verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. Om die reden heeft de
advocaat-generaal de gevangenisstraf lager laten uitvallen dan de celstraf die de rechtbank oplegde.

De advocaat-generaal vindt wel dat de bijzondere aard en ernst van de feiten een aanzienlijke gevangenisstraf rechtvaardigen. Naast deze celstraf is tbs met dwang noodzakelijk, ook ter bescherming van de maatschappij. De tbs zal lang en intensief moeten zijn, maar hoeft volgens de aanklager in
hoger beroep ,,zeker niet uitzichtloos voor verdachte te zijn, mits hij bereid is om behandeling te aanvaarden en zich daar volledig voor in te zetten.'' Tot dusver heeft de verdachte behandeling geweigerd.

Het hof doet (naar verwachting) over twee weken uitspraak.

Deel dit op

*