Paus vraagt zondag 24 april om collecte voor Oekraine


Paus vraagt zondag 24 april om collecte voor Oekraine 14-4-2016Nederlandse bisschoppen sluiten aan bij oproep paus Franciscus

Paus Franciscus heeft parochies wereldwijd opgeroepen om zondag 24 april aanstaande te collecteren voor slachtoffers en gedupeerden van de oorlog in Oekraine. De Nederlandse Bisschoppen geven gehoor aan deze oproep en vragen de parochies op deze zondag een collecte te houden voor dit doel.

Paus Franciscus deed zijn oproep tijdens het Angelus op het Sint-Pietersplein op 3 april jongstleden, de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid: "Op deze dag, die als het ware het hart is van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, gaan mijn gedachten naar alle volkeren die het meest nood
hebben aan verzoening en vrede. In het bijzonder denk ik, hier in Europa, aan het drama van hen die de gevolgen ondergaan van het geweld in Oekraine: zij die achterblijven in de gebieden verwoest door het geweld dat al vele duizenden doden heeft geeist en zij - meer dan een miljoen - die
gedwongen werden weg te trekken uit de moeilijke situatie die blijft duren. Het gaat vooral om bejaarden en kinderen. Ik ben niet alleen in gedachten en met mijn gebed bij hen. Ik heb de noodzaak ervaren voor hen humanitaire hulp op te zetten," aldus de paus (vertaling citaat:
RKdocumenten.nl).

"De bisschoppen begrijpen dat Oekraine gevoelig ligt in onze Nederlandse samenleving," zegt de voorzitter van de Bisschoppenconferentie kardinaal Eijk. "De ramp met de MH17 ligt nog vers in ons geheugen en recent was er het referendum met de argumenten voor en tegen een verdrag met Oekraine.
Op dit moment vraagt paus Franciscus echter aandacht voor de concrete noodsituatie waarin veel Oekrainers leven, en die weinig aandacht krijgt in de media. Het voortdurende geweld in Oekraine kent vele slachtoffers. Zij hebben hulp nodig en het zijn de Oekraiense Kerken die dit met nadruk
onder de aandacht van paus Franciscus hebben gebracht. We vragen de gelovigen in Nederland dan ook om gul bij te dragen aan deze collecte en te bidden voor de slachtoffers en voor vrede in dit geteisterde land."

De opbrengst van de collecte zal worden overgemaakt aan de Heilige Stoel en zal door Paus Franciscus worden bestemd voor humanitaire hulp aan de slachtoffers.