Nieuwe beeldvormende technieken voor herstellen botweefsel (Promotie) - Radboud Universiteit

donderdag 14 april 2016

Tijd vanaf 10:30

Locatie Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Faculteit Faculteit der Medische Wetenschappen

Promovendus de heer ing. V.M.J.I. Cuijpers

Promotor(es) prof. dr. J.A. Jansen

Copromotor(es) dr. X.F. Walboomers

Subtitel Imaging strategies in bone tissue engineering

Beschrijving

Mensen worden tegenwoordig steeds ouder en krijgen daardoor meer problemen zoals uitval of achteruitgang van organen en weefsels. Onderzoekers binnen `tissue engineering' bestuderen de mogelijkheden om beschadigde organen en weefsels te herstellen en vorming van nieuw weefsel te vereenvoudigen. Tissue engineering gebruikt dragermaterialen, die de lichaamseigen cellen ondersteunen bij de vorming van nieuw weefsel. Om de werking van deze dragermaterialen te controleren zijn beeldvormende technieken noodzakelijk, die cellen, weefsels en dragermaterialen op de micrometer nauwkeurig kunnen aantonen. Cuijpers beschrijft verschillende 3D reconstructiemogelijkheden met beeldvormende technieken. Een speciale roentgentechniek, micro-computer tomografie, blijkt zeer bruikbaar in botweefselonderzoek. De door Cuijpers beschreven technieken geven beter inzicht in de locatie en de samenwerking van cellen en weefsels met de dragermaterialen.

Biografie

Vincent Cuijpers (1965) studeerde cytologie en histologie aan de Hoge Laboratorium School in Nijmegen. Hij is vele jaren als onderzoeksanalist werkzaam geweest op laboratoria van de afdelingen Pathologie en Tandheelkunde. In 2010 begon hij zijn promotieonderzoek op de afdeling Tandheelkunde binnen het Radboud Institute for molecular Life Sciences (RIHMLS) waar hij nog steeds werkzaam is.