Vooruitgang als catastrofe - Lezing

Vooruitgang als catastrofe - Lezing

14 april 2016

Locatie: Aula, Tongersestraat 53 / Tijd: 20:00 uur

Het vooruitgangsgeloof, dat ontstond in de Verlichting, en dat in 19de eeuw de basis werd voor het optimisme van de burgerij, had in de jaren tachtig van de vorige eeuw afgedaan (het postmodernisme-debat).

De vooruitgang gebaseerd op een logica van groei is de oorzaak van onze botsing met het ecosysteem. Vandaag kan vooruitgang alleen maar transitie heten. De vraag is of we die overgang naar een CO2-arme economie wel nog op tijd kunnen maken.

Prof. dr. Lieven De Cauter zal in deze lezing ingaan op de bijna onvermijdelijke kilmaatcatastrofe en de politieke radeloosheid die dat met zich mee brengt.

Informatie over de spreker: Prof. dr. Lieven De Cauter is hoogleraar cultuurfilosofie aan de KU Leuven