Inzicht in leefstijlinterventies, een eerste stap naar leefstijlbevordering (Promotie) - Radboud Universiteit

donderdag 14 april 2016

Tijd vanaf 14:30

Locatie Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Faculteit Faculteit der Medische Wetenschappen

Promovendus mevrouw drs. I.M. van de Glind

Promotor(es) prof. dr. T. van Achterberg, prof. dr. M.J.P. Wensing

Copromotor(es) dr. M.M. Heinen

Subtitel Making the connection. Implementing lifestyle interventions in healthcare

Beschrijving

Leefstijl heeft een belangrijke invloed op gezondheid. Artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners hebben vaak te maken met patienten met een ongezonde leefstijl zoals roken, te weinig beweging, ongezonde eetgewoonten of overmatige alcoholconsumptie. In de praktijk is er echter geen duidelijke aanpak voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Irene van de Glind onderzocht welke factoren invloed hebben op de invoering van leefstijlinterventies in de gezondheidszorg. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg veel verschillende leefstijlinterventies gebruiken. Vaak is de herkomst van deze interventies onbekend, of zijn de interventies door zorgverleners zelf ontwikkeld. Terwijl zorgprofessionals eigenlijk wetenschappelijk onderzochte leefstijlinterventies moeten gebruiken . Een ander belangrijk knelpunt is dat leefstijlinterventies vaak niet goed passen bij de bestaande zorgverlening en routines. Ook zijn de rol, kennis en vaardigheden van zorgverleners van invloed op het slagen van een initiatief. Een bijkomend probleem is dat de financiering van leefstijlinterventies vaak tijdelijk is. Bovendien loont het voor zorgorganisaties niet om te investeren in preventieve zorg, zeker niet als de leefstijlinterventies het aantal operaties of behandelingen verminderen. Om werkelijk een gezonde leefstijl te bevorderen via de gezondheidszorg, is een discussie over rollen en verantwoordelijkheden noodzakelijk.

Biografie

Irene van de Glind (1982) studeerde bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Bovenstaand onderzoek voerde zij uit bij de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc, binnen het onderzoeksinstituut Radboud Institute for Health Sciences. Momenteel werkt zij als postdoc onderzoeker bij IQ healthcare.