Promotie Dhr. drs. Ronny M Schnabel

14 april 2016

Locatie: Minderbroedersberg 4-6 / Tijd: 10:00

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Promotie Dhr. drs. Ronny M Schnabel

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Promotor: prof.dr. P. Roekaerts

Co-promotor: dr. D. Bergmans

Titel: ‘In search of new diagnostic modalities and techniques in ventilator-associated pneumonia’

Donderdag 14 april 2016, 10.00 uur

Ventilator-associated pneumonia (VAP) is een longontsteking die ontstaat bij beademde intensive care-patiënten. Het proefschrift beschrijft nieuwe inzichten met betrekking tot verwekkers van VAP, diagnostische beslisbomen en studies naar de toepasbaarheid van nieuwe niet-invasieve diagnostische technieken voor het vaststellen van VAP. Uitademingslucht, die werd opgevangen via de beademingsmachine, werd met behulp van twee technieken geanalyseerd (elektronische neus en gaschromatografie-massaspectrometrie) met als doel de VAP-verwekker te identificeren. Deze technieken zijn zonder risico voor de patiënt, de diagnostiek is eenvoudiger en sneller vergeleken met de nu gebruikelijke methoden. Hoewel de technieken veelbelovend zijn, ondersteunen de onderzoeksresultaten de klinische toepasbaarheid nog niet.