Een living lab van innovaties met impact

Nieuwsbericht | 12-04-2016 | 09:55

Het grootste innovatie-event van Nederland, de Innovation Expo, vindt 14 april plaats. Het thema: Sustainable Urban Delta. Dit is een groene, creatieve megastad die vooroploopt in het ontwikkelen van innovaties als fotonica, zelfrijdende auto's en biobased productie. Nederland laat zich zien als een living lab van innovaties met impact.

SolaRoad

SolaRoad zet het zonlicht op het wegdek om in elektriciteit. Foto: SolaRoad, Innovation Expo

Sustainable Urban Delta: antwoord op mondiale uitdagingen

Onder de noemer Sustainable Urban Delta daagt de Innovation Expo uit om antwoorden te geven op mondiale vraagstukken. Denk aan waterbeheer, energie, voedselvoorziening, mobiliteit en logistiek. En aan zorg, life sciences, circulair bouwen, ICT, robotica, biobased producten, sociale innovaties en natuurvraagstukken. 200 exposanten en 25 topsprekers tonen technologische doorbraken en innovaties die het verschil maken. Enkele voorbeelden:

* SolaRoad zet het zonlicht op het wegdek om in elektriciteit. Zo werkt het wegennet als een onuitputtelijke bron van groene stroom.

* Shell werkt aan een auto die geluidsarm en emissievrij rijdt op waterstof, en stroom levert.

* TU Delft werkt aan een auto die in de parkeerstand een energiecentrale wordt.

* Bomen met lichtgevende coating zijn in de toekomst een duurzaam alternatief voor openbare verlichting.

* De iGreen plantzak is een rugzak met een plant, een ventilator en een sjaal met luchtuitlaat. Een uitkomst voor mensen in steden met veel smog.

Kennis delen

Er is internationaal vraag naar de kennis die Nederland als stedelijke delta heeft opgebouwd en de innovaties die Nederland ontwikkelt. Die innovaties bieden oplossingen voor stedelijke gebieden en creeren banen. Nederland wil deze kennis tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap delen. Daarom organiseren de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties dit tweejaarlijkse evenement (voorheen Innovatie-estafette).

Bezoek van EU-ministers

Startups, CEO's, wetenschappers en ministers mengen zich op de expo tussen alle innovatieve stands. Minister-president Rutte interviewt zeven veelbelovende innovators. Minister Kamp opent het Biobased Huis en ondertekent Green Deals en City Deals. Minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma bezoeken in de middag de Innovation Expo. Zij komen met 28 ministers van Vervoer en 28 ministers van Transport uit de hele EU. Zij spreken elkaar die dag voor de informele Transport- en Milieuraad. De transportministers arriveren met zelfrijdende auto's, de milieuministers per solarboot.

Economische groei en meer leefbaarheid

De Innovation Expo verwacht 4000 bezoekers, onder wie buitenlandse handelsdelegaties, Nederlandse ondernemers, wetenschappers, studenten en beleidsmakers. Samen werken zij aan de technologische doorbraken en vernieuwingen. Met economische groei en betere leefbaarheid tot gevolg.

Zie ook

* Innovatie-estafette

* Een voorzitterschap dat draait om innovatie