Informatieavond Stroomlijn op 14 april in Roermond | Rijkswaterstaat

Informatieavond Stroomlijn op 14 april in Roermond

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 12 april 2016- Laatste update: 12 april 2016 12:32 uur

Donderdag 14 april houdt Rijkswaterstaat een informatieavond over de plannen van Stroomlijn met betrekking tot uiterwaarden Molengreend, Berik, Bouxweerd, Neer, Rijkelse Bemden, Reuver, Asseltsche Plassen, Plassen Roermond, Stadsweide Roermond, Swalmdal en Weerd.

De bijeenkomst vindt plaats in Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50, Roermond. Zaal open: 19.15 uur. Start plenaire gedeelte: 19.45 uur. Iedereen is welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Tijdens de avond zijn medewerkers van Rijkswaterstaat en uitvoerder Arcadis aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De informatieavond gaat vooraf aan de mogelijkheid om in te inspreken. De vergunningen (ontwerpbesluiten) voor de uiterwaarden liggen naar verwachting ter inzage van 6 mei 2016 tot en met 16 juni 2016.

Minder begroeiing, minder kans op overstroming

In de uiterwaarden kunnen begroeiing en ophopend vuil in struiken de doorstroming van water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. In opdracht van Rijkswaterstaat en in afstemming met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden gaat uitvoerder Arcadis aan de slag om op een aantal plaatsen langs de Maas de begroeiing te verwijderen. De begroeiing wordt alleen verwijderd daar waar de rivier het hardste stroomt bij hoogwater. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.

Zorgvuldige aanpak

Waardevolle heggen en monumentale bomen blijven behouden. Ook houden we rekening met beschermde dier- en plantensoorten, zoals de bever, buizerd en stroomdalgrasland. En met het broedseizoen. Zo zorgen we voor een veiliger rivierengebied, waarin ook de natuur de ruimte krijgt. De verwijdering van de bomen en struiken langs de Maas moet eind 2016 klaar zijn.

Samenwerken aan hoogwaterveiligheid

Onderhoud aan de begroeiing is een noodzakelijke aanvulling op de maatregelen om onze dijken te versterken (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en onze rivieren te verruimen (Maaswerken). Dat is hard nodig, want het regent vaker en harder, ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Dit betekent dat we blijvend moeten werken aan bescherming tegen hoogwater.

Reeks van informatiebijeenkomsten

Dit is de tweede in een reeks van 4 informatiebijeenkomsten over de uitvoering van Stroomlijn langs de Maas. De resterende bijeenkomsten zijn:

* 18 april 2016: in Raodhoes Blerick, Antoniusplein 2 te Venlo;

* 21 april 2016: in Zaal Pica Mare, Picardie 36 te Gennep.

Daarnaast worden er in mei een aantal inloopbijeenkomsten gehouden:

* In de ochtend van 9 mei 2016 in de gemeente Maasgouw en Peel en Maas;

* In de middag van 9 mei 2016 in de gemeente Venray en Venlo;

* In de ochtend van 10 mei 2016 in de gemeente Bergen en Beesel;

* In de middag van 10 mei 2016 in de gemeente Roermond en Mook & Middelaar;

* In de ochtend van 11 mei 2016 in de gemeente Leudal en Boxmeer;

* In de ochtend van 12 mei 2016 in de gemeente Horst aan de Maas en Gennep.