Het horen van en het luisteren naar patienten met erfelijke slechthorendheid (Promotie) - Radboud Universiteit

donderdag 14 april 2016

Tijd vanaf 12:30

Locatie Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Faculteit Faculteit der Medische Wetenschappen

Promovendus mevrouw drs. A.M.M. Oonk

Promotor(es) prof. dr. J.M.J. Kremer

Copromotor(es) dr. R.J.E. Pennings

Subtitel Autosomal recessive hearing impairment. Hearing of & listening to patients

Beschrijving

Erfelijke slechthorendheid is een veelvoorkomend probleem. Anne Oonk onderzocht hoe medische kennis over erfelijke slechthorendheid kan bijdragen aan de voorlichting aan patienten en hun omgeving over de werking van het gehoor en over het type en verloop van het gehoorverlies. Zij beschrijft hiervoor drie nieuwe typen van slechthorendheid. Daarnaast vatte zij alle beschikbare kennis samen en kwam tot de conclusie dat deze kennis te weinig gestructureerd is om te kunnen gebruiken voor patientenvoorlichting. Anne Oonk keek daarnaast naar de invloed van het krijgen van de diagnose erfelijke slechthorendheid. Deze invloed zelf bleek mee te vallen, maar slechthorenden ervaren wel meer spanning door hun slechthorendheid. Een van de aanbevelingen van deze studies is dan ook om hier extra aandacht aan te besteden. Het onderzoek naar fouten in ons erfelijk materiaal en naar de bouw van ons gehoororgaan zijn belangrijk om uiteindelijk een blijvende behandeling voor erfelijke slechthorendheid te vinden.

Biografie

Anne Oonk (1987) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde haar artsenexamen in 2011. Bovenstaand onderzoek voerde zij uit bij de afdeling keel- neus- en oorheelkunde van het Radboudumc, binnen het Radboud Institute for Health Sciences. Momenteel werkt zij als arts in opleiding tot specialist bij de afdeling keel- neus- en oorheelkunde van het Radboudumc.