Reception history and the interpretation of new testament texts (Promotie) - Radboud Universiteit

donderdag 14 april 2016

Tijd vanaf 16:30

Locatie Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Faculteit Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Promovendus de heer F.S. Mulder

Promotor(es) prof. dr. J.G. van der Watt

Subtitel Receptio history and the interpretation of new testament texts: Eating and drinking in the resurrection body (1 Corinthians 6:13A and Luke 24:41-43)

Beschrijving

Jongeren worden voortdurend door leeftijdsgenoten omringd en hebben daarom volop kansen om sociale relaties aan te gaan. Toch horen ze bij de eenzaamste groepen van Nederland. Komt dit doordat zij de vaardigheden missen om bevredigende vriendschappen te sluiten? Of is eenzaamheid het gevolg van hun eigen percepties en zijn ze simpelweg te negatief over hun sociale omgeving? Onderzoek van Gerine Lodder onder ruim 1750 jongeren laat zien dat beide verklaringen opgaan. Sommige jongeren lijken inderdaad moeite hebben met het sluiten van vriendschappen. Hun klasgenoten vinden dat sommige eenzame jongeren minder goede sociale vaardigheden hebben en bieden hen weinig kansen om vriendschappen te sluiten. Andere jongeren lijken hun sociale wereld door een `zwarte bril' te zien. Mogelijk onderschatten zij de kwaliteit van hun sociale relaties en hun eigen sociale vaardigheden. Omdat eenzaamheid verschillende oorzaken kan hebben is maatwerk cruciaal voor een effectieve aanpak van eenzaamheid onder jongeren, meent de promovenda.

Biografie

Gerine Lodder (Goes 1985) studeerde pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit en behaalde in 2008 haar Master en in 2010 haar Research Master Behavioural Science. Aansluitend begon ze met haar promotieonderzoek aan het Behavioural Science Institute. Ze werkt nu als postdoctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.