Benoemingen Raad van Commissarissen Schiphol Group

Benoemingen Raad van Commissarissen Schiphol Group Schiphol, 13 april 2016

De heer mr. drs. J.G. (Joop) Wijn (1969), is op 12 april herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Schiphol Group. Hij bekleedt deze functie sinds 1 juni 2012. De herbenoeming geldt per 1 juni 2016 voor een tweede termijn van vier jaar.

Namens Aeroports de Paris is de heer P. (Patrick) Jeantet (1960) benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Schiphol Group. Deze benoeming gaat in op 12 april 2016 en is voor een periode van vier jaar. De heer Jeantet is plaatsvervangend Chief Executive Officer van Aeroports de Paris. Hij is de opvolger van de heer L. Galzy, die namens Aeroports de Paris lid was van de Raad van Commissarissen tot december 2015.