Academische BoekenClub met Piet Gerbrandy

14apr2016

17.30 - 19.00

Academische BoekenClub met Piet Gerbrandy

14apr2016 17.30 - 19.00

Evenement

14 april 2016: Piet Gerbrandy over Laaglandse hymnen (1991-2013) van H.H. ter Balkt

Bij de Academische BoekenClub (ABC) van de Illustere School en de Amsterdamse Academische Club staat, net als bij de keukentafelboekenclubs, een boek centraal: het favoriete boek van een geesteswetenschapper is het uitgangspunt. De avond wordt geleid door Persis Bekkering, afgestudeerd Literatuurwetenschap aan de UvA en journalist. Samen met een geesteswetenschapper die zich professioneel met literatuur bezighoudt, leidt zij een gepassioneerde avond over een boek. Vooraf ontvangt u een aantal vragen en aandachtspunten over het boek, om tijdens het lezen in de gaten te houden. Tijdens de bijeenkomsten zal de `eigenaar' van het boek een betoog houden, wordt (in groepjes) over het boek gesproken en gediscussieerd en komen vragen van deelnemers aan bod.

Piet Gerbrandy over zijn keuze: Laaglandse hymnen (1991-2013) van H.H. ter Balkt

"In de laatste 25 jaar van zijn leven heeft Ter Balkt gewerkt aan een project dat naar believen uitgebreid kon worden, en uiteindelijk 217 gedichten zou omvatten: een chronologisch opgezette reeks `sonnetten' over de geschiedenis van de Nederlanden, die begint in de prehistorie en eindigt bij een expositie van een Vlaamse kunstenaar in 2012. Bij het schrijven heeft hij intensief gebruik gemaakt van encyclopedisch materiaal, krantenartikelen, boeken die hij toevallig in huis had, de kennis die hij had opgedaan op de kweekschool, bezoeken aan musea etc. etc. Een deel van zijn bronnen wordt onthuld in de aantekeningen achter in de bundels, aantekeningen die niet op naam staan van de dichter zelf, maar van zijn tamme kraai Corvus Corone (dit heteroniem komt al voor in Boerengedichten). Het gevolg is dat de verzameling de indruk wekt een wat idiosyncratische les in vaderlandse geschiedenis te zijn. Maar wat wil hij ermee? En hoe werkt het als poezie?"

Vragen om tijdens het lezen in de gaten te houden

* Waarom kiest Ter Balkt voor de sonnetvorm? In hoeverre houdt hij zich aan de formele kenmerken van het sonnet? Waarom heten de gedichten `hymnen'? * Welke visie op het verloop van de geschiedenis, en welke visie op Nederland en de Nederlanders dragen de Laaglandse hymnen uit? * Sommige gedichten die in het verleden gesitueerd zijn, blijken eigenlijk over het heden te gaan. Waarom projecteert Ter Balkt het heden op het verleden? * Veel gedichten zijn tamelijk ondoorgrondelijk, hetgeen vaak komt doordat Ter Balkt citeert of verwijst maar zijn bronnen niet prijsgeeft. Welke zin heeft dat? Vinden we dat prettig of irritant? * Wat lijkt voor Ter Balkt de taak van de dichter te zijn?

Data, tijden, locatie en prijs

* Datum: donderdag 14 april * Tijd: 17:30 - 19:00 uur (inloop vanaf 17:00 uur) * Locatie: Amsterdamse Academische Club, Oudezijds Achterburgwal 235 * Prijs: kosteloos, aanmelden verplicht

Aansluitend kan gebruik gemaakt worden van de clubschotel `a EUR 15 (leden AAC ontvangen 15% korting).

Aanmelden

Klik op de link hieronder. De Academische BoekenClub staat onder Publieksbijeenkomsten > Gratis activiteiten. Is dit de eerste keer dit studiejaar dat u zich aanmeldt voor een bijeenkomst van de Illustere School? Maak dan eerst een account aan door op Registreer hier te klikken.

Spreker

Piet Gerbrandy (1958) studeerde van 1976 tot 1984 klassieke talen en vergelijkende indo-europese taalwetenschap in Leiden. Tijdens en na zijn studie gaf hij ruim twintig jaar les in het voortgezet onderwijs. Hij werkte mee aan enkele schoolboeken ten behoeve van het eindexamen Grieks. Voorts publiceerde hij enkele dichtbundels en drie bundelingen met essays over met name Nederlandstalige poezie en Griekse en Latijnse literatuur. Hij vertaalde Quintilianus` De opleiding tot redenaar uit het Latijn. Gerbrandy is poeziecriticus bij De Groene Amsterdammer.

Aan de UVA doceert hij sinds 2006 Klassiek en Middeleeuws Latijn, zowel taalverwerving als letterkunde. Tevens is hij verbonden aan de opleiding Literatuurwetenschap.

Over Persis Bekkering

Persis Bekkering studeerde Griekse en Latijnse taal en cultuur in Groningen en Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is freelance kunstjournalist. Haar specialisaties zijn klassieke muziek en literatuur. Ze werkt voor diverse opdrachtgevers, zoals De Volkskrant en Elle.

Aanmelden

Gepubliceerd door Illustere School