Stevige kritiek Henk Krol op parlement en regering

"Veel kiezers weten het nu zeker. In Den Haag zitten vooral politici in plaats van volksvertegenwoordigers." Met deze ondubbelzinnige uitspraak bekritiseerde 50PLUS-partijleider Henk Krol parlement en regering.

Hij deed dit woensdag 13 april in een debat met premier Rutte en minister Koenders van Buitenlandse Zaken over de uitslag van het Oekraine-referendum, die een duidelijk 'nee' van de kiezers opleverde. Volgens Henk Krol wordt de vuist die Nederland kan maken in de richting van Europa omdat bij een associatieverdrag unanimiteit vereist is, een vingertje waar de rest van Europa de schouders over zal ophalen.

De 50PLUS-fractie is bang dat premier Rutte niet volledig gehoor gaat geven aan de uitslag over het referendum. "Het `nee' van de kiezer wordt bij de minister-president een `nee, mits', vreest Henk Krol. En dat is duidelijk niet de bedoeling van de Nederlanders die zich in grote meerderheid hebben uitgesproken tegen het samenwerkingsverdrag met Oekraine.

Het kabinet heeft wettelijk gezien slechts twee mogelijkheden: wel of niet ratificeren. En niets daar tussenin!, hield Tweede Kamerlid Henk Krol premier Rutte en minister Koenders van Buitenlandse Zaken voor. "Met welk wetsartikel in de hand legitimeert het kabinet zijn keuze om `de noodzakelijke tijd' te nemen voor het duiden van de uitslag van het referendum?", wilde hij van de twee bewindslieden weten.

In zijn bijdrage aan het debat bracht Henk Krol ook het volgende naar voren: "Vorige week hadden we een referendum. Het Nederlandse woord daarvoor is volksraadpleging. En de bevolking heeft duidelijk raad gegeven: tegen! Het kabinet heeft nu wettelijk gezien twee mogelijkheden: de uitslag naast zich neerleggen, het is immers raadgevend. Of eindelijk doen wat de mensen thuis willen en de wet die het betreft zo spoedig mogelijk intrekken."

"Maar het zou 50PLUS helaas niet verbazen wanneer het kabinet probeert uiterst selectief om te gaan met de uitslag. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken suggereert immers dat hij het referendum wil duiden aan de hand van het debat in de samenleving. Maar zo werkt het niet! Want het debat is vele kanten uitgegaan. Iedereen - voor of tegen - kon en kan er iets van zijn gading uitpikken. Dat lijkt het kabinet ook te doen, maar er ligt een duidelijke uitslag en dat is waar het kabinet mee aan de slag moet. Dus wel of niet ratificeren. En niets daar tussenin!"

"Geregeld treden internationale verdragen in werking zonder dat de handtekeningen van alle betrokken landen eronder staan. Wat is het oordeel van de regering hierover? En ja, 50PLUS heeft vorig jaar voor het verdrag gestemd. Maar luisterend naar de kiezer en alles afwegend hebben wij onze mening in de loop van de tijd bijgesteld. In een open economie als de onze is het prima om naar goede handelsrelaties te streven. Daar hebben we bij nader inzien geen associatieverdrag voor nodig."

Henk Krol sloot zijn toespraak tot het kabinet en de Tweede Kamer af met de woorden: "Tot slot, wat zou al dan niet indexeren van pensioenen een mooi onderwerp zijn voor een volgend referendum."

De coalitiepartijen VVD en PvdA stonden woensdagavond alleen in hun overtuiging dat het kabinet de wet die het associatieverdrag met Oekraine goedkeurt zo mogelijk niet moet intrekken. De oppositie, waaronder 50PLUS, vond dat alleen het snelle intrekken van de goedkeuringswet recht zou doen aan de negatieve uitslag van het referendum.

(c) 13 april 2016