Van werken naar wonen in gemeentehuis Witmarsum

Het voormalige gemeentehuis van de gemeente Wunseradiel aan de Arumerweg 53 in Witmarsum wordt verbouwd. In plaats van werken kan men er straks wonen. Er komen in totaal 16 zorgwoningen, 9 seniorenwoningen en 1 beheerderswoning. Frisia Invest B.V. is de eigenaar van het project. De provincie Fryslan stelt voor de verbouwing een subsidie van circa EUR 76.000 beschikbaar. De totale investering is circa EUR 2,7 miljoen. De start van de verbouw staat gepland in mei en duurt tot het einde van dit jaar.

De subsidie is afkomstig uit de Herbestemmingsregeling 2e tranche, die in de periode van 15 tot en met 31 december 2015 was opengesteld. Doel van de Herbestemmingsregeling is om het proces van de herbestemming, functiewijziging en verbouwing van bestaande ruimten zonder woonfunctie te versnellen. De bestaande ruimten worden omgezet naar wooneenheden in de geliberaliseerde huur of huurprojecten voor bijzondere doelgroepen. De Herbestemmingsregeling is onderdeel van het Aanvalsplan Woningmarkt.

Wurkje mei Fryslan

Het Aanvalsplan Woningmarkt hoort bij Wurkje mei Fryslan, het economische pakket van de provincie Fryslan. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslan profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Kijk voor meer informatie op onze website: www.fryslan.frl/wurkje.