Europees onderzoek en innovatie in steden stimuleren

Nieuwsbericht | 14-04-2016 | 11:12

Wat is de meerwaarde van Europese kennisontwikkeling voor de stedelijke praktijk? En hoe pak je het aan om daarvan mee te profiteren? Deze vragen stonden 13 april centraal tijdens het RURI-event, Routes to Urban Research and Innovation. Wetenschappers, gemeenteambtenaren, kleine en grote bedrijven en stedelijke belangenorganisaties kwamen bijeen om kennis te delen en vergaren over het onderwerp.

Innovatieve dak Rotterdam CS

Fotograaf: Riesjard Schropp

Steden motoren van onze economie

Steden vormen de motoren van onze economie. Steeds meer mensen wonen en werken in verstedelijkte regio's. Dit roept nieuwe vragen op ten aanzien van de vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid in deze regio's. Om uitdagingen en kansen te grijpen, is onderzoek en innovatie in steden nodig. Europese steden kunnen veel van elkaar leren.

Keynote sprekers Margit Noll (Voorzitter Management Board JPI Urban Europe) en Markku Markkula (President van het Europese Comite van de Regio's) deelden hun ervaringen over stedelijke kennisontwikkeling en -uitwisseling. Margit Noll presenteerde het JPI Urban Europe onderzoeksprogramma waarin in Europees verband stedelijk onderzoek- en innovatieprojecten plaatsvinden. Margit Noll: "We need to understand the different stakeholders in urban innovation. We need to start speaking each other's language." Markku Marukkula riep op tot samenwerking en actie tussen onderzoekers en gemeenten. Markku Markkula: "Cities can't wait four years for results from researchers: we need to work together from the start".

Workshops

In twee workshoprondes wisselden deelnemers ook hun kennis en ervaring uit over Europese kennisontwikkeling. Workshops over de rol van hogescholen in Europese, stedelijke kennisontwikkeling en Amsterdam als Smart City kwamen aan bod. Ook werd er stilgestaan bij de Europese Urban Agenda, een beleidsinstrument van de Europese Commissie om oplossingen te vinden voor de stedelijke problematiek.

Tijdens de workshops werd er geleerd, geinspireerd en oplossingen gezocht door de verschillende stakeholders die deelnemen aan stedelijk onderzoek.

Alle resultaten en uitkomsten van de dag zullen worden gedeeld op http://verdus.nl/ruri