Nyenrode brengt VWO-leerlingen in contact met wetenschap en stewardship

VWO-leerlingen ontvangen Nyenrode-certificaat voor profielwerkstuk

18 leerlingen van het tweetalig VWO aan de Regionale Scholengemeenschap Broklede uit Breukelen ontvingen op 5 april 2016 een certificaat voor het profielwerkstuk (PWS) dat zij onder begeleiding van Nyenrode Business Universiteit hebben uitgevoerd. De Nyenrode-certificaten werden uitgereikt door drs. Rob Wetzels, Kerndocent Duurzaamheid en Innovatie in het Modulair EMBA van Nyenrode. Het is het zesde opeenvolgende jaar dat Nyenrode deze leerlingen voorbereidt op een wetenschappelijke studie.

Profielwerkstuk

De leerlingen van het laatste jaar VWO van Broklede kregen ook dit jaar weer de kans om in het eindexamenjaar hun profielwerkstukken onder begeleiding van Nyenrode uit te voeren. Voorwaarde is dat dit op wetenschappelijke wijze wordt gedaan en dat het (vrij te kiezen) onderwerp ook vanuit de insteek `stewardship' wordt benaderd. Stewardship betreft het zorgdragen voor een duurzame sociale, ecologische en economische ontwikkeling en is een van Nyenrode's kernwaarden .

Hoog niveau

Rob Wetzels ontving de leerlingen in het Koetshuis. Hij gaf een korte rondleiding en vertelde over de geschiedenis van het gebouw en het landgoed en hoe ook daarin stewardship aan de orde is. In zijn openingsspeech gaf hij aan dat het niveau van alle leerlingen ook dit jaar weer erg hoog was. Hij benadrukte de kritische succesfactor van het niet gelijk beginnen met schrijven aan het profielwerkstuk, maar eerst de tijd nemen voor het doen van een voldoende vooronderzoek. "De rust en de tijd geven daarvoor is in de huidige tijd geen vanzelfsprekendheid. Met de bagage die jullie hebben meegekregen in dit traject, is het nu aan jullie om deze goede lijn door te zetten", sprak hij het jonge gezelschap toe.

Stewardship bij Broklede

Twee van de leerlingen hebben onderzocht hoe op hun eigen school Broklede stewardship en duurzaamheid meer geintegreerd en gestimuleerd kan worden in de tweetalige VWO-opleiding. Zij benadrukten het belang van het bewust maken van het nut van duurzaamheid bij zowel de leerlingen als het personeel. Het traject heeft hen naar eigen zeggen geleerd om kritischer te kijken naar de materie. Zij gaven aan dat ze het prettig vonden dat begeleider Rob Wetzels steeds weer nieuwe vragen weet te stellen, zodat je al onderzoekende voortdurend verder komt.

Toekomst

Rob Wetzels, die binnenkort met pensioen gaat, sprak de hoop uit dat het PWS-begeleidingsproject van Broklede-leerlingen de komende jaren ook zonder hem voortgezet wordt. "Het project is ongelooflijk waardevol gebleken. Niet alleen voor de begeleide leerlingen van Broklede, maar ook voor mij als begeleider. Ik heb de leerlingen tot grote hoogte zien stijgen en werkstukken zien afleveren die, niet alleen in de ogen van mij, maar ook van tegenlezende hoogleraren, van een zeer hoog en Nyenrode-waardig niveau zijn. Ik heb zelf geleerd hoe het principe van stewardship op een heel breed scala van onderwerpen toepasbaar is en tot een zeer verrijkende en brede systemische kijk leidt."