EU-ministers ervaren zelfrijdende auto's in Amsterdam

Nieuwsbericht | 14-04-2016 | 12:30

Instappen in een zelfrijdende auto toekomstmuziek? Niet voor de Europese Transportministers. Zij vertrouwen op 14 april op de zelfrijdende technologie en maken een rit over de openbare weg in Amsterdam. Een primeur. Met de Declaration of Amsterdam onderstreept minister Schultz het belang van een goede samenwerking tussen overheden en industrie.

Zelfrijdende auto

Declaration of Amsterdam

De Declaration of Amsterdam is een verklaring van Transportministers van de 28 EU-lidstaten. Zij maken daarin afspraken over de stappen die nodig zijn voor de ontwikkeling van zelfrijdende technologie in de EU. Dat gebeurt op 14 april tijdens de informele Transportraad. Met deze verklaring werkt Nederland samen met de EU-lidstaten, de Europese Commissie en de industrie aan regels en voorschriften om de zelfrijdende voertuigen op de weg mogelijk te maken.

Samenwerking binnen Europa

Zonder samenwerking tussen de Europese lidstaten kunnen er teveel verschillende regels ontstaan die het beschikbaar maken van de nieuwe techniek belemmeren. Ook zijn er afspraken nodig over thema's als aansprakelijkheid, privacy, computerveiligheid en de gevolgen die zelfrijdende auto's hebben voor het verkeer en het wegennet. `Een structurele samenwerking tussen overheden en de industrie zijn een must. Het zou vervelend zijn als je iedere keer dat je een grens passeert je zelfrijdende auto moet resetten', zegt Schultz.

De Experience: ministers stappen in

De Experience is een rit van de Europese transportministers in een deels zelfrijdende auto. Hiermee laten zij zich vervoeren van het Scheepvaartmuseum naar het Eye. Met de Experience onderstreept minister Schultz de positie van Nederland als testland voor zelfrijdende voertuigen. Autofabrikanten die hieraan deelnemen zijn Volvo, Daimler, BMW, Renault, PSA, JLR, Vedecom, TNO/Davi, Tesla en Audi. Ook TomTom, de gemeente Amsterdam, de Nederlandse Road Authority (RDW), Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu doen mee. Met de Experience willen zij laten zien wat er technisch al mogelijk is en zo de weg vrijmaken voor de verdere ontwikkeling van zelfrijdende technologie.

De voordelen van zelfrijdende auto's

De techniek voor voertuigen ontwikkelt zich snel verder. Auto's en trucks krijgen steeds meer automatische functies. Denk aan automatisch inparkeren, remassistentie en automatisch filerijden. En in volgende generaties van slimme mobiliteit neemt de auto meer en meer taken van de bestuurder over. Ook staan de auto's steeds meer in contact met elkaar en met de infrastructuur door de uitwisseling van informatie. Meer automatische functies en verbondenheid met de omgeving biedt veel voordelen:

* meer veiligheid;

* minder CO2-uitstoot;

* een betere doorstroming van het verkeer;

* een comfortabelere manier van vervoer en meer rust voor de passagiers;

* efficienter gebruik van de infrastructuur en minder files;

* meer mogelijkheden van vervoer voor doelgroepen die minder mobiel zijn, zoals inwoners van het platteland, ouderen of mensen met een beperking.