Project WeMediate van rechtenfaculteit krijgt stimuleringssubsidie van OC&W

Project WeMediate van rechtenfaculteit krijgt stimuleringssubsidie van OC&W

14 april 2016

Bram Akkermans (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) heeft ruim EUR 97.000 subsidie gekregen van het Ministerie van OC&W, voor het project WeMediate in het kader van het Open en Online onderwijs project van Surf. Samen met Catalina Goanta (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en Gwen Noteborn (Universiteitsbibliotheek en School of Business and Economics) gaat hij het project uitvoeren.

WeMediate wordt een online platform dat bijdraagt aan de ontwikkeling van vaardigheden zoals luisteren, inlevingsvermogen, onderhandelen en overtuigingskracht (soft skills) voor rechtenstudenten van de 21e eeuw. Competenties die zich bij uitstek lenen om met online tools ontwikkeld te worden. Het uitgangspunt is dat de opgedane kennis het studiesucces verhoogt en aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Voor reguliere studenten zal het platform gratis beschikbaar zijn.