Wet open overheid lijkt ondanks vele bezwaren Kamermeerderheid te krijgen

Wet open overheid lijkt ondanks vele bezwaren Kamermeerderheid te krijgen

14 april 2016

Tenzij er nog hele onverwachte wendingen in de opstelling van de PvdA-fractie opduiken zal het initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo) van GroenLinks en D66 dinsdag een meerderheid halen in de Tweede Kamer volgende week. Volgens de indieners van het voorstel moeten openheid en openbaarheid van overheidsinformatie ten behoeve van de burgers voorop staan en omdat daar te weinig aan wordt voldaan is een cultuuromslag nodig. De VVD en het CDA verwachten echter dat de nieuwe wet de beoogde cultuurverandering niet bevordert maar eerder belemmert.

De gezamenlijke decentrale overheden hebben er in de aanloop naar het debat op aangedrongen de kosten van het wetsvoorstel op het gebied van ICT en de administratieve lasten te laten onderzoeken. De VVD vraagt via de indiening van enkele moties om de Wet te toetsen door het tijdelijke Bureau ICT Toetsing en Actal, twee betrekkelijk nieuwe adviescolleges die op initiatief van de Kamer juist zijn ingesteld om financiele en organisatorische debacles uit het recente verleden te voorkomen. Volgens minister Ronald Plasterk (BZK, PvdA) zijn aan de Woo grote en nog onbekende financiele consequenties verbonden die niet met de betrokken overheden zijn uitgewisseld. Hij ontraadt het voorstel.

Volgende week dinsdag wordt over de Wet gestemd.