De Bank of America Corporation heeft een 8-K formulier ingediend

CHARLOTTE, N.C.-(BUSINESS WIRE)- Bank of America Corporation (de 'Corporatie') heeft een Current Report op 8-K formulier ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission ('SEC') op 13 april 2016, met de mededeling dat de Corporatie op 1 juli 2015 een resolutieplan (het "2015 Plan") heeft ingediend zoals vereist door de Joint Resolution Plan Rule van de Board of Governors van de Federal Reserve System en de Federal Deposit Insurance Corporation (samen, de 'Instanties') onder lid I, sectie 165(d) van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ("sectie 165(d)").

Op 13 april 2016 hebben de Instanties de Corporatie op de hoogte gesteld van hun gezamenlijke vaststelling dat het 2015 Plan van de Corporatie 'niet geloofwaardig was of geen ordelijke resolutie faciliteert onder de U.S. Bankruptcy Code (Faillissementswet van de VS)'. Terwijl de Instanties opmerkten dat de Corporatie belangrijke stappen heeft genomen om de afwikkelbaarheid te verbeteren en een ordelijke resolutie van faillissement te faciliteren, hebben ze gezamenlijk in het 2015 Plan gebreken vastgesteld (de 'Gebreken') en tekortkomingen (de 'Tekortkomingen'). De mededeling eiste dat de Corporatie op 1 oktober 2016 een bericht indient dat de acties van de Corporatie om de Gebreken te verhelpen verklaart, evenals een statusrapport over de acties van de Corporation om de Tekortkomingen te verhelpen (de '2016 Indiening'). De 2016 Indiening zal voldoen aan de jaarlijkse informatievereisten van Sectie 165(d) voor 2016. Bovendien behandelt het resolutieplan van de Corporation voor 1 juli 2017 (het '2017 Plan) deze Tekortkomingen.

Wanneer de Instanties gezamenlijk besluiten dat de 2016 Inzending van de Corporation de Gebreken niet adequaat verhelpt, kunnen ze gezamenlijk meer stringente vereisten voor kapitaal, leverage of liquiditeit opleggen of beperkingen van groei, activiteiten of operaties. Wanneer de Instanties zulke vereisten en beperkingen opleggen en, binnen twee jaar na het opleggen van zulke vereisten of beperkingen, de Corporatie de Gebreken niet adequaat verhelpt, kan de Corporation verplicht zijn om bepaalde acties te ondernemen die tot operationele kosten kunnen leiden en eventueel resulteren in de afstoting of herstructurering van bepaalde bedrijven en dochterondernemingen. Wanneer de Instanties gezamenlijk besluiten dat het 2017 Plan de Tekortkomingen niet verhelpt, kunnen ze bepalen dat het 2017 Plan 'niet geloofwaardig is of geen ordelijke resolutie faciliteert onder de U.S. Bankruptcy Code'.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website:http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC ophttp://www.sec.gov. Een kopie van het document zal ook beschikbaar zijn op de website van het National Storage Mechanism op:http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: www.businesswire.com/news/home/20160414005794/nl/

Contacts

Bank of America

Michael Pressman, +1 980-386-5083

Assistant General Counsel