GTF wijst op de noodzaak het debat over glyfosaat te depolitiseren

BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- De taskforce voor glyfosaat (GTF) erkent het debat dat vandaag bij het Europees Parlement plaatsvindt, waar het Parlement de hernieuwing van glyfosaat heeft gesteund en een niet-bindende resolutie heeft vastgesteld die de duur van de goedkeuringsprocedure verkort tot slechts 7 jaar in plaats van de gewoonlijke 15 jaar voor opnieuw geregistreerde stoffen.

De taskforce voor glyfosaat vindt constructieve dialoog over glyfosaatkwesties positief als deze plaatsvindt op basis van feiten en volgens de procedures voorgeschreven door de wetgeving. De taskforce is van oordeel dat het aanjagen van angst, het verspreiden van foute informatie en ongegronde beweringen het moeilijker hebben gemaakt een geinformeerd debat te houden, wat heeft geleid tot een verlies aan perspectief door sommige groepen, bijvoorbeeld over de reden waarom landbouwers deze producten gebruiken. Onkruid is, net als insecten en schimmels, een plaag die landbouwers moeten bestrijden. Glyfosaat is een belangrijk middel om onkruid te verdelgen en de oogst te beschermen. 'Het onbedoelde gevolg van een gepolitiseerd debat over glyfosaat is een verlies aan perspectief,' verklaart Richard Garnett, voorzitter van de GTF.

De Commissie steunt de conclusie van de EFSA dat glyfosaat geen onredelijk risico voor mensen, dieren of het milieu vormt en dat het 'onwaarschijnlijk is dat glyfosaat kankerverwekkend zou zijn voor mensen'. Bovendien gaan alle Europese instellingen die bij de beoordeling van glyfosaat betrokken waren ervan uit dat het verschil in mening tussen het IARC en de EFSA op dezelfde manier kan worden verklaard als bij alle vorige meningsverschillen tussen deze twee instanties. De IARC-classificatie verschilt niet alleen van de conclusies van de EFSA, maar ook van de consistente resultaten van regelgevende agentschappen wereldwijd die alle relevante gegevens over glyfosaat van de laatste 40 jaar hebben herzien.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: www.businesswire.com/news/home/20160414005881/nl/

Contacts

Hume Brophy

Claire MacCarrick, +32 22 34 6860

(Claire.maccarrick@humebrophy.com)

41 Rue de la Science - 1040 Brussel