Dissertatieprijs voor Christophe van Eecke

Dissertatieprijs voor Christophe van Eecke

14 april 2016

Christophe van Eecke, die in november 2015 zijn proefschrift `Pandaemonium: Ken Russell's Artist Biographies as Baroque Performance' verdedigde aan de Universiteit Maastricht, krijgt een van de vijf dissertatieprijzen van de Stichting Praemium Erasmianum. De prijs bestaat uit EUR 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks maximaal vijf dissertatieprijzen aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. De betreffende faculteiten nomineren kandidaten.

Het proefschrift van Van Eecke is een onderzoek naar een bijzondere vorm van zelfrepresentatie: het creeren van een (publiek) zelf via kunstwerken. Het onderwerp van het onderzoek is de Britse filmmaker Ken Russell (1927-2011), die vooral bekend is voor een uitgebreide reeks biografische films over het leven van kunstenaars, hoofdzakelijk componisten. Russell beweerde echter dat die films eigenlijk een soort zelfportret waren. De hypothese die ten grondslag ligt aan het onderzoek is dat Russell een barok kunstenaar is en dat zijn benadering van biografie en zelfcreatie een typisch barok fenomeen is.

Christophe van Eecke promoveerde op 5 november 2015 aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de UM. De Dissertatieprijzen 2016 worden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de KNAW op maandag 9 mei aanstaande.