`Cao-loze periode eindelijk ten einde'

Als de achterban ermee instemt, heeft het voortgezet onderwijs (vo) vanaf 1 juli 2016 een nieuwe cao. Het salaris gaat omhoog en er zijn onder meer afspraken gemaakt over ontslaguitkeringen. AOb-bestuurder Ben Hoogenboom is tevreden. "Dit akkoord kan ik verdedigen."

Je bent tevreden over het onderhandelaarsakkoord. Leg uit?

"Het waren moeilijke en lange onderhandelingen, maar dit onderhandelaarsakkoord betekent een einde aan een cao-loze periode. Dat is fijn. De cao was immers door de werkgevers opgezegd. Eerdere afspraken over loon kunnen nu daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook hebben we een heel nieuw sociaal stelsel gemaakt met nieuwe ontslagvergoedingen. Ik ben blij dat we daar met de werkgevers uit zijn gekomen."

Wat gaan docenten merken van de nieuwe cao?

"Allereerst stijgt het loon. Vanaf juli 2016 gaat het salaris structureel met drie procent omhoog ten opzichte van 2015. In deze maand krijgen docenten ook nog een eenmalig extra bedrag waarin de loonsverhoging over de periode januari tot en met juni 2016 zit. Het jaar erna, in april 2017, staat er een eenmalige extra uitkering van 500 euro gepland bij een voltijdbaan. Dit gaat naar rato van het dienstverband. Vanaf augustus 2014 tot oktober 2017 zijn de lonen dan structureel met 6,25 procent verhoogd en hebben leraren twee keer een eenmalige uitkering gehad van 500 euro."

Dat is mooi. Deze cao-onderhandelingen stonden in het teken van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Wat gaan leraren daarvan zien in de nieuwe cao?

"De nieuwe Wwz zorgde voor een versobering van de duur en opbouw van de ww. Die maximale uitkeringsduur is toen teruggebracht van 38 naar 24 maanden. De AOb riep gelijk: dit willen we repareren. Dat is met dit akkoord gebeurd en dat is vooral gunstig voor jongere medewerkers. Zo'n zelfde wens hadden we ook voor het verhogen van de AOW-leeftijd. Sommige oudere werknemers zaten daardoor met een financieel gat. Met dit akkoord is dat gat gedicht.

De werkgevers wilden bovendien af van de transitievergoeding in het bijzonder onderwijs. Dat is niet gelukt, wij wilden dat de vergoeding bleef bestaan. Alle werknemers met een dienstverband van twee jaar of langer waarvan het contract niet wordt verlengd, krijgen in het bijzonder onderwijs een vergoeding mee."

En er zijn nu heel nadrukkelijk afspraken gemaakt over het voorkomen van ontslag. Schoolbesturen moeten zich bij de bonden melden als ze boventalligheid voorzien in de komende jaren. Wij gaan vanaf dat moment al meedenken om mensen naar ander werk te begeleiden."

Dat is mooi. Deze cao-onderhandelingen stonden in het teken van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Wat gaan leraren daarvan zien in de nieuwe cao?

"De nieuwe Wwz zorgde voor een versobering van de duur en opbouw van de ww. Die maximale uitkeringsduur is toen teruggebracht van 38 naar 24 maanden. De AOb riep gelijk: dit willen we repareren. Dat is met dit akkoord gebeurd en dat is vooral gunstig voor jongere medewerkers. Zo'n zelfde wens hadden we ook voor het verhogen van de Aow-leeftijd. Sommige oudere werknemers zaten daardoor met een financieel gat. Met dit akkoord is dat gat gedicht.

De werkgevers wilden bovendien af van de transitievergoeding in het bijzonder onderwijs. Dat is niet gelukt, wij wilden dat de vergoeding bleef bestaan. Alle werknemers met een dienstverband van twee jaar of langer waarvan het contract niet wordt verlengd, krijgen in het bijzonder onderwijs een vergoeding mee."

En er zijn nu heel nadrukkelijk afspraken gemaakt over het voorkomen van ontslag. Schoolbesturen moeten zich bij de bonden melden als ze boventalligheid voorzien in de komende jaren. Wij gaan vanaf dat moment al meedenken om mensen naar ander werk te begeleiden."

De Wwz gaat ook over tijdelijke contracten en mensen die eerder in vaste dienst moeten komen.

"Ja, de Wwz van minister Asscher geldt in het voortgezet onderwijs, met uitzondering van scholen onder een openbaar bestuur. We hebben niet meegewerkt aan de verruiming van flexcontracten, zoals de werkgevers wilden. Ook blijft de oude regeling uit de vorige cao staan dat docenten na maximaal een jaar een vast contract moeten krijgen.

Voor onbevoegden zijn de huidige regelingen verlengd, dat betekent dus dat er voor die groep een afwijking van de Wwz geldt. Zij kunnen een langere tijd met een tijdelijk contract lesgeven. Dat doen we omdat ze zo ruimte hebben voor hun studie en omdat we met de VO-raad afspraken hebben gemaakt om voor deze docenten leerwerk-banen te gaan invoeren."

Deze afspraken gaan vooral over ontslag, contracten en loon. Hoe zit het met de werkdruk?

"Dat klopt. De Wwz drukte een stempel op deze onderhandelingen. Bij de laatste cao's stond werkdrukverlaging al op de agenda. In de vorige cao is een persoonlijk budget afgesproken, 50 klokuren per jaar. Docenten mogen die tijd zelf inzetten voor werkdrukverlaging en konden de uren maximaal vier jaar opsparen. Dit termijn is nu onbeperkt. Leraren kunnen blijven sparen, zodat ze meer mogelijkheden hebben om afspraken op maat te maken over hun gespaarde uren. We hoorden dat leraren die wilden. Ik begrijp de oproep voor extra maatregelen tegen werkdruk, maar wij stuiten daarbij de laatste jaren op barrieres die alleen met overheidsingrijpen op te lossen zijn. Of er komt meer geld bij of er worden andere maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld een verlaging van de onderwijstijd."

Het akkoord leg je positief voor aan de AOb-leden?

"Ja, dit akkoord kan ik verdedigen. Ik hoop dat er veel mensen komen bij de geplande bijeenkomsten. We hebben een cao met zeer waardevolle regelingen terug en nog steeds een goed vangnet voor als mensen ontslagen worden. Het loon gaat omhoog. De eerste geluiden zijn positief, ik zie het met vertrouwen tegemoet."