Voorbereidingen inrichting Stadswaard

Voorbereidingen inrichting Stadswaard gestart

Galloways in de Stadswaard

In de afgelopen weken heeft Combinatie Vissers Ploegmakers / F.P.H. Ploegmakers / Wetering (Dijkencombi) haar eerste voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de inrichting van de Stadswaard. Door het tijdig verwijderen van bomen en begroeiing binnen de ingreep is ervoor gezorgd dat er geen vertraging ontstaat door ongewenste vestiging van beschermde soorten.

De grazers in het gebied grepen meteen hun kans en deden zich tegoed aan het vers opschietend gras en lekkere wilgentakken. De kinderen van BSO Struin hielpen met het aanbrengen van stokken met linten. Daarmee wordt gestimuleerd dat vogels buiten de ingreep gaan nestelen.

Kinderen van BSO Struin helpen een handje mee in de Stadswaard met het aanbrengen van stokken met lintenDe start van de graafwerkzaamheden is gepland vanaf half april, nadat eventuele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zijn opgeruimd. De Dijkencombi begint in het noordelijk deel van de geul en werkt vervolgens het gebied uit, richting Waal. Eerst realiseren ze een transportroute met rijplaten en een laadbrug voor de afvoer van grond per schip. De struinroute over de oeverwal blijft gewoon beschikbaar. Er komt een tijdelijke brug, zodat wandelaars de transportroute veilig kunnen kruisen.

De Stadswaard grenst aan Nijmegen en is via een bijzondere brug vanaf de Waalkade toegankelijk voor bewoners en recreanten. De Stadswaard wordt heringericht om natuurwaarden beter tot ontwikkeling te brengen en het gebied voor bezoekers aantrekkelijker te maken. Er komt een geul, die vanaf een kant in verbinding staat met de Waal. De waterstanden in de geul bewegen mee met de waterstanden in de Waal. Over de geul komt een brug, zodat er een doorgaande struinroute voor wandelaars blijft bestaan.

Het uiteindelijke resultaat is een spannende uiterwaard voor bezoekers die de riviernatuur en de Waal van dichtbij kunnen beleven.

Kijk ook eens op: www.waalweelde.nl en www.stadswaard.nl.

Gepubliceerd op 14 april 2016

Zie ook: Werkzaamheden in de Stadswaard