Staatssecretaris houdt vast aan bezuiniging onderwijsachterstanden

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs blijft bij zijn bezuiniging op het budget voor onderwijsachterstanden. Vrijwel de hele Tweede Kamer, op zijn eigen partij de VVD na, riep op om de bezuiniging ongedaan te maken. Dat bleek vandaag tijdens het debat in de Kamer.

Dekker blijft bij zijn besluit. Hij zei tijdens het debat dat hij geen reden ziet om de bezuiniging bij te stellen. `Onder de streep hebben we bij OCW alleen maar tekorten', zo zei de staatssecretaris. Dat komt vooral door de toegenomen instroom van asielzoekerskinderen.

Bovendien vindt hij dat de bezuiniging, die ook voor de vve-programma's van de gemeenten geldt, is gebaseerd op de ontwikkeling van leerlingaantallen. Dekker: `Het aantal basisschoolkinderen is 7 procent gedaald. Het budget voor onderwijsachterstanden daalt in 2017 met 2,8 procent. Dat is niet onredelijk.' De bezuiniging is daarnaast gebaseerd op het opleidingsniveau van ouders, legt Dekker uit, en dat is gestegen.

Fel

De Tweede Kamer was fel over de bezuiniging. `Dit kan natuurlijk niet, alle kinderen verdienen de beste start in het onderwijs. Er moet juist geinvesteerd worden in kwetsbare kinderen', zei PvdA-Kamerlid Yuecel. Zij vroeg ook om een oplossing voor het criterium dat bepaalt of scholen extra geld krijgen. `Die definitie bereikt nu niet alle kinderen.'

Ook D66, CDA en SP waren tegen bezuiniging. Van Meenen: `OCW kijkt niet naar de behoefte maar naar het budget dat verdeeld moet worden. Dat is niet de goede manier.' SP-Kamerlid Tjitske Siderius en Linda Voortman (GroenLinks) wezen op de tweedeling in het onderwijs. Alleen Karin Straus (VVD) steunde het voorstel van Dekker. Wel wil de VVD meedenken over (en kijken naar andere) alternatieve voorstellen als daarmee het geld van de bezuiniging gedekt kan worden.

Samen met het CBS onderzoekt Dekker dit jaar of ook meer kenmerken, zoals waar een kind woont en de inkomenspositie van ouders, een rol kunnen spelen bij het bepalen van het ondersteuningsbedrag. Deze nieuwe gewichtenregeling moet in 2018 ingaan. De resultaten van het onderzoek wil hij dit najaar delen met De Kamer. Dekker heeft hoge verwachtingen van het nieuwe model, omdat het ook `minder rompslomp voor scholen' zal betekenen.