Ondernemers kritisch op Mobiliteitsplan gemeente Utrecht


UTRECHT, 20160414 -- Centrummanagement Utrecht (CMU) vindt dat de gemeente Utrecht fundamentele keuzes moet maken in haar concept Mobiliteitsplan 2015 - 2025. Het gebied binnen de singels moet optimaal worden ingericht voor voetgangers, fietsers, OV en logistiek vervoer. Parkeergarages en P+R-voorzieningen moeten daarbuiten perfect bereikbaar zijn en voldoende capaciteit bieden.

CMU-voorzitter Jacques Blommendaal: “Het ruimtegebruik is zeer intensief en de beschikbare ruimte is beperkt. Dan moet je durven kiezen en dat doet de gemeente met dit concept Mobiliteitsplan niet.”

CMU pleit er voor dat het parkeren van auto’s wordt georganiseerd in bestaande, eventueel ondergronds aangepaste, parkeergarages die bereikbaar zijn via goed doorstromende routes, ter voorkoming van milieu- en geluidshinder. Daarnaast moeten P+R-voorzieningen worden toegespitst op bezoekers die naar het centrum willen: gebruiksvriendelijk, gastvrij en goedkoop.

Blommendaal: “Deze fundamentele keuze is noodzakelijk om de bezoekersgroei met 10 miljoen bovenop de huidige 30 miljoen die CMU en gemeente verwacht, aan te kunnen wanneer de grote vernieuwingen in het stationsgebied, Hoog Catharijne en de binnenstad gereed zijn.”

Daarnaast wil CMU voetgangers prioriteit geven boven fietsers, fietsroutes naar de fietsparkeervoorzieningen markeren en naast de inpandige ook een fijnmazig net van andere kleinschalige parkeermogelijkheden voor fietsen uitwerken.

“Daarbuiten is alle ruimte bestemd voor de voetganger. Het moet mogelijk zijn om binnen dit voorstel alle uithoeken vanaf het Domplein in ongeveer 12 minuten te belopen”, aldus Blommendaal.

CMU voelt zich in haar opvatting gesterkt door de recente berichten in de pers over de opstelling van de Provincie Utrecht tegen de plannen van de Gemeente Utrecht.